Hlavná stránka >> Uzatvorenie PZP

Ako jednoducho uzavrieť PZP online?

1) VÝPOČET PZP: zadajte základné údaje

 • v prvom kroku:
  • dátum, od ktorého požadujete účinnosť PZP
  • základné údaje o vozidle (objem, hmotnosť, výkon...)
  • dobu Vášho bezškodového priebehu z predchádzajúceho PZP
 • v druhom kroku:
  • doplňujúce údaje
  • zodpovedajúce zľavy

2) POROVNANIE PZP: vyberte si z ponuky PZP

 • porovnané a prehľadne zoradené sú:
  • všetky poisťovne
  • jednotlivé produkty poistenia vo variantoch základného i vyššieho poistného krytia
  • konečné ceny týchto poistení

3) UZATVORENIE PZP: vyplňte doplňujúce údaje a odošlite návrh poistenia

  • údaje o poistníkovi (príp. držiteľovi a vlastníkovi vozidla)
  • údaje o poisťovanom vozidle
  • spôsob úhrady poistného
 • tu možno k poisteniu uzavrieť aj doplnkové poistenia (napr. poistenie skiel, batožiny a pod.)
 • v tejto časti je priestor aj pre zadanie Vašich vlastných poznámok

4) POISTNÁ ZMLUVA: zmluvu obdržíte elektronicky na vašu e-mailovú adresu

 • zmluva vám bude doručená na vami zadanú e-mailovú adresu aj s potrebnými dokladmi
 • potvrdzujúci e-mail so zmluvou je odosielaný automaticky ihneď po uzatvorení poistenia (v prípade nedoručenia, ani do priečinka spam, prosím kontaktujte telefonicky našich pracovníkov)

5) POTVRDENIE SÚHLASU: Zaplaťte poistné a vytlačte si potrebné doklady

 • poistné (podľa dohodnutých podmienok) je potrebné uhradiť najneskôr v deň splatnosti a to formou zvolenou pri zadávaní objednávky:
  • online – kreditnou kartou alebo internetbankingom
  • v banke – príkazom na úhradu
  • na pošte – poštovou poukážkou
 • Zmluvu aj doklady doručené na váš e-mail označené „vytlačiť“ je potrebné vytlačiť a ponechať. Bielu kartu, zelenú kartu a správu o nehode si dajte do vozidla pre prípad cestnej kontroly alebo poistnej udalosti.

Dôležité: Potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy PZP, ako aj doklady vám budú doručené aj zo samotnej poisťovne. Keďže je to však s istým časovým oneskorením (2 týždne až mesiac, to závisí od poisťovne), využite e-mailom zaslané doklady.

Porovnať ceny PZP »