Hlavná stránka >> Aké produkty pre PZP vám ponúkajú poisťovne?

Povinné zmluvné poistenie – produkty poisťovní

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Allianz ponúka v rámci zákonného poistenia 3 poistné balíky s uvedeným poistným krytím:

Povinné zmluvné poistenie – modul BASIC

Povinné zmluvné poistenie – modul STANDARD

Povinné zmluvné poistenie – modul OPTIMAL

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • zľava 10 % alebo 20 % podľa kubatúry MV (platí len pre osobné a nákladné MV do 3,5 t)
 • vernostnú zľavu 5 % alebo 7 % alebo 10 % za iné poistenia
 • zľavu do výšky 15 %, ak sa rozhodnete pre spoluúčasť
 • zmluvnú zľavu do výšky 5% alebo 10 % (pre poistencov VšZP, pre zamestnancov Siemens, ....)
 • 33 % zľava na PZP druhého auta v rodine – "Rodinný autobalík PZP"
 • zvýhodnenie pri ročnej platbe

ASTRA poisťovňa, a.s.

V poisťovni ASTRA si môžete dojednať PZP platné na území členských štátov a zároveň všetkých štátov vyznačených na zelenej karte. Súčasťou uzavretého poistenia sú aj asistenčné služby pre prípad poruchy vozidla alebo dopravnej nehody. Na výber máte dva limity poistného krytia:

PZP Základný limit poistného krytia

PZP Rozšírený limit poistného krytia

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • Zľava za poistenie na nové vozidlo 10 %
 • Zľava za poistenie s ročnou platbou poistného 10 %
 • Obchodná internetová zľava 5 %

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Povinné zmluvné poistenie

 • pre osobné a nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 t a taktiež pre prívesné vozíky za osobné automobily do 750 kg (vrátane obytných)
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 2,5 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • zdarma široké a kvalitné asistenčné služby od AXA Assistance CZ, s.r.o. (na území SR i v zahraničí)
 • výhodné a široké pripoistenia: pripoistenie rozsiahlejšej právnej asistencie - Komfort; pripoistenie skiel; pripoistenie batožiny, pripoistenie náhradného vozidla ; úrazové pripoistenie; živelné pripoistenie; pripoistenie poškodenia a stretu so zverou

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • zľava pri ročnej platbe
 • sadzby odvodené od výkonu motora

Generali Poisťovňa, a.s.

V Generali Poisťovni si môžete uzatvoriť zákonné poistenie v týchto variantoch:

Povinné zmluvné poistenie – produkt ŠTANDARD

Povinné zmluvné poistenie – produkt PLUS

Bonusy a zľavy:

 • výhodné ceny poistného pre starších vodičov, pri ktorých sa predpokladá väčšia skúsenosť
 • lepšie ceny pre vozidlá staršie ako 12 rokov
 • lepšie ceny pre určité vybrané značky a modely áut
 • klient môže získať nadštandardné limity poistného krytia bez navýšenia ceny poistného
 • možnosť nahlásenia dopravnej nehody prostredníctvom mobilnej aplikácie

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Povinné zmluvné poistenie

PZP určené pre územie SR a zahraničie (krajiny, ktoré sú uvedené na zelenej karte a sú súčasťou medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti) je možné v Generteli uzavrieť s nasledovným poistným krytím:

 • 5 mil. € - za škody na zdraví a pri nákladoch súvisiacich s usmrtením, pričom sa neberie ohľad na počet zranených resp. usmrtených
 • 1 mil. € - za škody, ktoré vznikli poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou vozidla a ako náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených

Bonusy a zľavy:

 • zdarma získate balík asistenčných služieb (pomoc v prípade nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva a pod.), ktoré sú dostupné nepretržite 24/7
 • lepšie ceny poistného pre vodičov, ktorí jazdia dlhé obdobie bez nehody a dlhodobo vlastnia vozidlá
 • ďalšie zľavy súvisiace s frekvenciu platby poistného

Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Povinné zmluvné poistenie

 • je možné uzavrieť pre viacero druhov vozidiel (motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné MV do 3,5 t, nákladné nad 3,5 t, prívesy)
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • klient s platnou zmluvou PZP získa zdarma asistenčné služby Groupama Assistance od spoločnosti Europ Assistance, s.r.o., ktoré sú mu k dispozícii nonstop aj zo zahraničia. Vzťahujú sa na prípad dopravnej nehody alebo poruchy vozidla
 • zdarma pripoistenie čelného skla (pre osobné MV do 3,5 t) – zmluvy uzavreté do 31.10.2009

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • zľava 10 % v prípade rodičov s deťmi do 15 rokov
 • zľava 10 % za iné poistenie v tejto poisťovni
 • zľava 5 % pri ročnej frekvencii platenia poistného
 • zľava za účet v OTP Banke Slovensko, a.s. vo výške 5 %
 • zľava v prípade trvalého bydliska v menšom meste alebo na vidieku až do 25 %

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie – GARANT PLUS

Povinné zmluvné poistenie – EUROGARANT PLUS

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • zľava 50 % pre dôchodcov nad 65 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • možnosť dojednať si rozšírené asistenčné služby (RAS) určené pre vozidlá do 3,5 t – produkty ŠPECIÁL PLUS alebo OPTIMUM PLUS

Kooperativa poisťovňa, a.s.

PZP od poisťovne Kooperativa poskytuje poistné krytie pre všetky druhy vozidiel (osobné, nákladné, ale aj prívesy, motocykle a podobne). Na výber sú dva poistné balíky:

Povinné zmluvné poistenie – PARTNER

Povinné zmluvné poistenie – EUROPARTNER

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • zľava 50 % pre dôchodcov nad 65 rokov a rovnako pre držiteľov preukazu ZŤP
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • zdarma asistenčné služby a zaujímavé pripoistenia

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

 • prvá možnosť vyskladať si PZP na mieru (je možné mať PZP, havarijné a cestovné poistenie na jednej poistnej zmluve)
 • limity poistného krytia sú 5 mil. € pri škodách na živote a zdraví a 1 mil. € pri škodách na majetku
 • možná je aj mesačná platba poistného okrem ročnej, polročnej a štvrťročnej
 • predvyplnenie dostupných údajov na základe zadanej ŠPZ
 • prvé neviazané zákonné poistenie s možnosťou výpovede do 24 hodín
 • asistenčná služby pri poruche a havárii v zahraničí s limitom až 1000 €, na Slovensku dokonca bez limitu

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodovosť 10 % pre klientov, ktorí nemali poistnú udalosť za posledné 2 roky
 • výhodnejšia cena pre klientov starajúcich sa o svoje vozidlo (parkovanie v garáži, ročne najazdených menej ako 20 tis. km a pod.)
 • možnosť určiť si pevnú spoluúčas

Union poisťovňa, a.s.

Zákonné poistenie od Union poisťovne je možné uzatvoriť pre osobné aj nákladné vozidlá, ale aj pre motocykle, prívesy a podobne v týchto variantoch:

Povinné zmluvné poistenie – OPTIMUM

Povinné zmluvné poistenie – EXCELLENT

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
 • zaujímavá zľava za uzatvorenie poistenia cez internet
 • lepšie ceny poistného pre vybrané regióny Slovenska
 • zľava 5 % za verných klientov (klientov Union poisťovne alebo Union zdravotnej poisťovne)
 • v prípade uzatvorenia aj havarijného poistenie je naňho poskytnutá zľava 10 %
 • súčasťou sú kvalitné asistenčné služby (odťah vozidla, náhradné vozidlo pri poruche, oprava defektu na mieste a pod.)

UNIQA poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

 • je možné uzavrieť pre viacero druhov vozidiel (motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné MV do 3,5 t, nákladné nad 3,5 t, prívesy)
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • každý klient s platnou zmluvou PZP získava program pomoci - asistenčné služby UNIQA Assistance v prípade nehody, havárie alebo iného poškodenia vozidla na území SR i v zahraničí
 • možnosť využiť pripoistenie čelného skla, pripoistenie pre vodiča poisteného vozidla – pripoistenie smrti následkom havárie alebo pripoistenie trvalých následkov v dôsledku havárie

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
 • výhodnejšie ceny pre vodičov z menších miest
 • lepšie ceny pre verných klientov
 • štvrťročné i polročné splátky bez navýšenia
 • nonstop asistenčné služby doma aj v zahraničí

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

 • pre osobné a nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 t a taktiež pre prívesné vozíky za osobné automobily do 750 kg
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • výhodné sadzby podľa výkonu motora
 • klienti automaticky získavajú bezplatne atraktívny balík asistenčných služieb pre prípad dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže na území SR i v zahraničí
 • • možnosť výhodných pripoistení: úrazové pripoistenie až v 2 variantoch, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča, pripoistenie skiel

Bonusy a zľavy:

 • bonus 5 % pre klientov, ktorí nemali poistnú udalosť, ako dodatočná zľava nad rámec ostatných zliav
 • vernostné zľavy pre klientov poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne až do výšky 20 %
 • k platnému PZP možnosť uzatvoriť poistenie prívesu do 3,5 t len za 9 € ročne
 • poskytnutie náhradného vozidla po nehode až na 5 dní zdarma
Porovnať ceny PZP »