Hlavná stránka >> Dôležité informácie >> Dopravné inšpektoráty a adresy

Evidencia vozidiel na jednotlivých dopravných inšpektorátoch

Dopravný inšpektorát Presná adresa a PSČ Telefónne číslo (evidencia vozidiel)
KR PZ BRATISLAVA Špitálska 14, 812 28 Bratislava 0961 01 1111
OR PZ Bratislava I Sasinkova 23, 812 13 Bratislava 0961 04 6863, 0961 04 6666
KDI PZ Bratislava II Osvetová 4, 827 49 Bratislava 0961 03 2101
KDI PZ Bratislava III Vajnorská 25, 832 56 Bratislava 0961 04 6874
KDI PZ Bratislava IV M. Sch. Trnavského, 844 22 Bratislava 0961 03 4101
KDI PZ Bratislava V Nám. Hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava 0961 03 5121
OR PZ Malacky Zámocká 5, 901 01 Malacky 00961 51 3705, 034/7722233
OR PZ Pezinok Šenkvická 14, 902 01 Pezinok 0961 52 3521
OR PZ Senec Hollého 8, 903 01 Senec 0961 53 3101
KR PZ TRNAVA Kollárova 31, 917 02 Trnava 0961 10 1111
OR PZ Trnava Starohájska 3, 917 01 Trnava 0961 10 1111
OR PZ Skalica Železničná 2208/5, 909 01 Skalica 0961 15 1111
OR PZ Dunajská Streda Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda 0961 11 1111
OR PZ Galanta Hlavná 13, 924 52 Galanta 0961 12 1111
OR PZ Senica Moyzesova 1, 905 01 Senica 0961 15 1111
KR PZ TRENČÍN Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 0961 20 1111
OR PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín 0961 20 1111
OR PZ Nové Mesto n. Váhom Ul. Hviezdoslavova 39, 915 01 Nové Mesto n. Váhom 0961 24 3101
OR PZ Bánovce n. Bebravou Školská 769/27, 957 01 Bánovce n. Bebravou 0961 21 3755
OR PZ Prievidza Ul. M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza 0961 27 1111
OR PZ Partizánske Februárová 651/7, 958 01 Partizánske 0961 25 3755
OR PZ Považská Bystrica Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica 0961 26 1111
KR PZ NITRA Piesková 32, 949 01 Nitra 0961 30 1111
OR PZ Nitra Nábrežie Mládeže 1, 950 08 Nitra 0961 30 1111
OR PZ Komárno Pohraničná 8, 945 76 Komárno 0961 31 1111
ODI OR PZ Levice Ľudovíta Štúra 51, 934 03 Levice 0961 32 1111
ODI OR PZ Nové Zámky Bratov Baldigarovcov 7, 940 91 Nové Zámky 0961 33 1111
ODI Šaľa Staničná 23, 927 01 Šaľa 0961 30 1111 (spojovateľka NR)
ODI OR PZ Topoľčany Nám. Ľudovíta Štúra 1738, 955 01 Topoľčany 0961 35 1111 (spojovateľka OR PZ)
KR PZ ŽILINA Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 0961 40 1111
OR PZ Čadca Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 0961 42 3101
OR PZ Dolný Kubín Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín 0961 43 3101
OR PZ Liptovský Mikuláš Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 0961 45 3101
OR PZ Martin Komenského 2, 036 48 Martin 0961 46 1111
OR PZ Ružomberok Námestie Slobody 2, 034 01 Ružomberok 0961 48 3101
OR PZ Žilina Kuzmányho 26, 010 75 Žilina 0961 40 3101
KR PZ BANSKÁ BYSTRICA Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica 0961 60 1111
OR PZ Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica 0961 60 1111 (spojovateľka na OR PZ)
OR PZ Brezno Mostárenská 03, 977 01 Brezno 0961 62 1111 (spojovateľka na OR PZ)
OR PZ Lučenec Ul. Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec 0961 65 1111 (spojovateľka OR PZ)
OR PZ Veľký Krtíš Ul. Banícka 20, 990 16 Veľký Krtíš 0961 69 1113
OR PZ Rimavská Sobota Ul. P. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota 0961 67 1111
OR PZ Revúca Ul. Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca 0961 67 1111
ODI OR PZ Zvolen Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen 0961 63 3501
OR PZ Žiar nad Hronom Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar n. Hronom 0961 64 1111
KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 080 01 Prešov 0961 80 1111
OR PZ Prešov Vajanského 32, 080 01 Prešov 0961 80 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Poprad Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad 0961 89 1111
OR PZ Humenné Nemocničná 1, 066 01 Humenné 0961 82 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Bardejov Partizánska 42, 085 01 Bardejov 0961 84 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Vranov n. Topľou Námestie Slobody 5, 093 21 Vranov n. Topľou 0961 86 1111
OR PZ Svidník Soviet. Hrdinov 200/35, 089 01 Svidník 0961 85 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Kežmarok Nižna brána 6, 060 01 Kežmarok 0961 81 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Stará Ľubovňa Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa 0961 83 1111
KR PZ KOŠICE Kuzmányho 8, 041 02 Košice 0961 91 1111
OR PZ Košice Rampová 7, 040 81 Košice 0961 91 1111
OR PZ Michalovce Hollého 46, 071 01 Michalovce 0961 72 1111
OR PZ Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves 0961 74 3501
OR PZ Rožňava Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava 0961 73 1111
OR PZ Trebišov M. R. Štefánika 2319/180 0961 71 1111
OR PZ Košice - okolie Trieda SNP 35, 040 11 Košice 0961 93 3537

*Za správnosť informácií neručíme. Ich zdrojom je MV SR.

Späť

Porovnať ceny PZP »