Hlavná stránka >> Dôležité informácie >> Dopravné inšpektoráty a adresy

Evidencia vozidiel na jednotlivých dopravných inšpektorátoch*

Dopravný inšpektorát Presná adresa a PSČ Telefónne číslo (evidencia vozidiel)
KR PZ BRATISLAVA Špitálska 14, 812 28 Bratislava 0961 01 1111
OR PZ Bratislava I Lermontovova 1, 814 13 Bratislava 0961 03 1530, 1533
KDI PZ Bratislava II Osvetová 4, 827 49 Bratislava 0961 03 2530
KDI PZ Bratislava III Vajnorská 25, 832 56 Bratislava 0961 03 3530, 3501
KDI PZ Bratislava IV M. Sch. Trnavského, 844 22 Bratislava 0961 03 4530
KDI PZ Bratislava V Nám. Hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava 0961 03 5530
OR PZ Malacky Zámocká 5, 901 01 Malacky 0961 51 3521
OR PZ Pezinok Šenkvická 14, 902 01 Pezinok 0961 52 3521
OR PZ Senec Hollého 8, 903 01 Senec 0961 53 3521
KR PZ TRNAVA Kollárova 31, 917 02 Trnava 0961 10 1111
OR PZ Trnava Starohájska 3, 917 01 Trnava 0961 10 3543
OR PZ Piešťany Krajinská 5, 921 01 Piešťany 0961 14 3550
OR PZ Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 0961 13 3583, 3584
OR PZ Dunajská Streda Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda 0961 11 3531, 3532, 3533
OR PZ Galanta Hlavná 13, 924 52 Galanta 0961 12 3540, 3541, 3542, 3543
OR PZ Senica Moyzesova 1, 905 01 Senica 0961 15 3531, 3532
KR PZ TRENČÍN Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 0961 20 1111
KR PZ NITRA Piesková 32, 949 01 Nitra 0961 30 1111
OR PZ Nitra Nábrežie Mládeže 1, 949 01 Nitra 0961 30 1111
OR PZ Zlaté Moravce Sládkovičova 8, 953 01 Zlaté Moravce 0961 36 3705
ODI OR PZ Komárno Záhradnícka 6, 945 01 Komárno 0961 31 1111 (spojovateľka na OR PZ)
ODI OR PZ Levice Ľudovíta Štúra 51, 934 01 Levice 0961 32 1111
ODI OR PZ Nové Zámky Slovenská ul. 6, 940 02 Nové Zámky 0961 33 1111 (spojovateľka na OR PZ)
ODI Šaľa Hlavná 2, 927 01 Šaľa 0961 30 1111 (spojovateľka NR)
ODI OR PZ Topoľčany Nám. Ľudovíta Štúra 1738, 955 01 Topoľčany 0961 35 1111 (spojovateľka OR PZ)
KR PZ ŽILINA Kuzmányho 26, 010 01 Žilina 0961 40 1111
OR PZ Čadca Palárikova 977/25, 022 19 Čadca 0961 42 3101
OR PZ Dolný Kubín Bysterecká 2067/5, 026 21 Dolný Kubín 0961 43 3101
OR PZ Liptovský Mikuláš Ul. Školská 122/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0961 45 3705
OR PZ Martin Novomeského 34, 036 01 Martin 0961 46 3101 (spojovateľka na OR PZ)
OR PZ Ružomberok Námestie Slobody 1, 034 01 Ružomberok 0961 48 3101
OR PZ Žilina Ul. Veľká okružná 31, 010 01 Žilina 0961 40 3533, 3553, 3554
KR PZ BANSKÁ BYSTRICA Ul. 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica 0961 60 1111
OR PZ Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica 0961 60 1111 (spojovateľka na OR PZ)
OR PZ Brezno Mostárenská 13, 977 01 Brezno 0961 62 1111 (spojovateľka na OR PZ)
OR PZ Lučenec Ul. Dr. Vodu 1, 984 01 Lučenec 0961 65 1111 (spojovateľka OR PZ)
OR PZ Poltár Ul. Kanadská 229, 987 01 Poltár 0961 65 3902, 047/422 3333
OR PZ Veľký Krtíš Ul. Banícka 20, 990 01 Veľký Krtíš 0961 69 1113
OR PZ Rimavská Sobota Ul. P. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota 0961 68 1111
OR PZ Revúca Ul. Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca 0961 67 3155
ODI OR PZ Zvolen Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen 0961 63 3501
vysunuté prac. Detva Záhradná 854/15, 962 12 Detva 0961 63 3900, 045/545 5333
vysunuté prac. Krupina Kalinčiakova 881/47, 963 01 Krupina 0961 63 3501 (spojovateľka OR PZ Zvolen)
OR PZ Žiar nad Hronom Chrásteka 123, 965 01 Žiar n. Hronom 0961 64 3501
vysunuté prac. Žarnovica Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 0961 64 3902, 045/681 2334
vysunuté prac. Banská Štiavnica Ul. Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica 0961 64 3901, 045/692 1158
KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 080 01 Prešov 0961 80 1111
OR PZ Prešov Vajanského 32, 080 01 Prešov 0961 80 1111 (tel. ústredňa)
vysunuté prac. Sabinov Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 051/457 3920
OR PZ Poprad Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad 052/772 3333
OR PZ Levoča Sídl. Rozvoj 31, 054 01 Levoča 053/451 2333
OR PZ Humenné Nemocničná 1, 066 01 Humenné 0961 82 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Medzilaborce Ševčenková 46, 068 01 Medzilaborce 057/732 1333
OR PZ Snina Študentská 13, 067 01 Snina 057/762 3333
OR PZ Bardejov Partizánska 32, 085 01 Bardejov 0961 84 1111 (tel. ústredňa)
OR PZ Vranov n. Topľou Námestie Slobody 5/137, 093 01 Vranov n. Topľou 057/443 1200
OR PZ Svidník Soviet. Hrdinov 200/35, 089 01 Svidník 0961 85 1111 (tel. ústredňa)
prac. Stropkov Šarišská č. 171, 091 01 Stropkov 0961 85 3735, 054/742 2333
OR PZ Kežmarok Nižna brána 6, 060 01 Kežmarok 0961 81 1111 (tel. ústredňa)
KR PZ KOŠICE Kuzmányho 8, 041 02 Košice 0961 91 1111

*Za správnosť informácií neručíme. Ich zdrojom je MV SR.

Späť

Porovnať ceny PZP »