Hlavná stránka >> Prihlásenie vozidla >> Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Prihlásenie či odhlásenie vozidla, zápis zmeny v dokladoch, uzatvorenie PZP, vypovedanie PZP a ďalšie záležitosti súvisiace s evidenciou motorového vozidla si vyžadujú mnohé dokumenty. Aby ste ich zakaždým pracne hľadať, ponúkame Vám ich na jednom mieste. Dokumenty týkajúce sa jednotlivých úkonov v rámci evidencie vozidiel, ale aj ďalších povinností s tým súvisiacich, si môžete jednoducho stiahnuť. Nestrácajte preto čas a majte potrebné dokumenty vždy po ruke!

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (pdf 1,22 MB)
Žiadosť o zmenu v evidencii vozidla (pdf 28 KB)
Žiadosť o odhlasenie a prihlasenie vozidla v rámci okresu (pdf 63,92 KB)
Žiadost o uzananie typového schválenia vozidla pri dovoze (pdf 72,05 KB)
Žiadost pri zápise tažného zariadenia (pdf 40,58 KB)
Vzor kúpnej zmluvy o predaji vozidla medzi fyzickou a právnickou osobou (doc 37 KB)
Vzor kúpnej zmluvy o predaji vozidla medzi fyzickými osobami (doc 35,5 KB)
Žiadosť o odhlásenie motorového vozidla (pdf 40,58 KB)
Splnomocnenie (docx 16,81 KB)
Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla (docx 17,32 KB)
Žiadosť o vyradenie vozidla (PDF 65,31 KB)
Výpoveď PZP z dôvodu vyradenia vozidla (docx 16,86 KB)
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vodičov (PDF 78,09 KB)
Žiadosť o zapísanie zmeny údajov v technickom preukaze vozidla (PDF 63,78 KB)

Späť