Hlavná stránka » Prihlásenie vozidla » Rady a tipy » Vyradenie vozidla z evidencie

Vyradenie vozidla z evidencie

Vozidlo zapísané v evidencii motorových vozidiel má oprávnenie na prevádzku v rámci cestnej premávky. Ak však už vozidlo nespĺňa technické požiadavky alebo ho jeho majiteľ dlhodobo nevyužíva, je zbytočné ho v tejto evidencii držať. S evidenciou vozidiel totiž súvisia aj iné povinnosti, ako napr. uzatvorenie a úhrada PZP a rôzne iné poplatky súvisiace s Vašim vozidlom. Je preto aj možnosť rozhodnúť sa pre vyradenie vozidla z evidencie.

O vyradenie vozidla musíte požiadať

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť a odovzdať niekoľko dokumentov:

Späť

Porovnať ceny PZP »