Hlavná stránka » Prihlásenie vozidla » Rady a tipy » Zmena držiteľa (prepis) v okrese

Zmena držiteľa (prepis) v okrese

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Doklady potrebné pri zmene držiteľa – prepis v okrese

Zmenu držiteľa vykoná príslušný okresný dopravný inšpektorát.

Správne poplatky pri prepise v okrese

Cena Úkon

16,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku  16,50 € za jednu tabuľku

33 €

Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov

165,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie

Späť

Porovnať ceny PZP »