Hlavná stránka >> Prihlásenie vozidla >> Rady a tipy >> Zmena držiteľa (prepis) v okrese

Zmena držiteľa (prepis) v okrese

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Doklady potrebné pri zmene držiteľa – prepis v okrese

  • pôvodný držiteľ - žiadosť o odhlásenie
  • nový držiteľ - žiadosť o prihlásenie
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • pôvodný držiteľ predloží doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP
  • povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) potvrdenie, alebo predbežné zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

Zmenu držiteľa vykoná príslušný okresný dopravný inšpektorát.

Správne poplatky pri prepise v okrese

Cena Úkon

16,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku  16,50 € za jednu tabuľku

33 €

Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov

165,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie

Späť

Porovnať ceny PZP »