Hlavná stránka >> Poisťovne

PZP a poisťovne

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa je poisťovňou s tradíciou na našom trhu už niekoľko desaťročí. Patrí do rodiny európskej spoločnosti Allianz Societas Europaea, ktorá jej poskytuje silné zázemie. Jej obchodná sieť je dostatočne široká na to, aby bola jednou z najväčších komerčných univerzálnych poisťovní na Slovensku. Venuje sa najmä 3 oblastiam:

  • ochranu (poistenie majetku a zodpovednosti, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné poistenie),
  • finančné zabezpečenie (životné a nemocenské poistenie) a
  • zhodnocovanie investícií (správa aktív).

Okrem poskytovania životného a úrazového poistenia, poistenia súkromného majetku či poistenia v oblasti priemyslu sa Allianz – Slovenská poisťovňa zaoberá aj poisťovaním motorových vozidiel, v rámci ktorého poskytuje aj uzatvorenie PZP. Poisťovňa ponúka svojim klientom tri rôzne poistné balíky PZP: Basic, Standard a Optimal.

ASTRA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ASTRA je zahraničnou pobočkou najväčšej a zároveň jedinej súkromnej poisťovne v Rumunsku. Pôsobí tam viac ako dve desaťročia a má viac ako 240 pobočiek. Jej postavenie umožňuje expanziu do okolitých európskych krajín, vďaka čomu sa v roku 2012 dostala poisťovňa ASTRA aj na slovenský trh.

Do jej produktového portfólia patrí životné, neživotné a zdravotné poistenie. Na Slovensku sa orientuje najmä na produkty, ktoré majú v domácej krajine významný podiel na trhu, a to je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie.

AXA pojišťovna, a.s.

Poisťovňa AXA začala pôsobiť na Slovensku v roku 2007. Hlavnou oblasťou pôsobenia poisťovne AXA je oblasť finančného zabezpečenia ľudí a majetku. Aj preto je finančná skupina AXA na Slovensku zastúpená životnou a neživotnou poisťovňou, doplnkovou dôchodkovou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a investičnou spoločnosťou. Okrem množstva poistných produktov životného poistenia, poskytuje poisťovňa AXA od roku 2008 v rámci neživotného poistenia okrem iných aj poistenie automobilu (povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie).

AXA poskytuje v rámci povinného zmluvného poistenia klientom okrem zákonnej zodpovednosti za škody aj ďalšie výhody. Ide najmä o široké bezplatné asistenčné služby, ako napríklad odomknutie dverí, privezenie benzínu, výmenu pneumatík a podobne. PZP ponúka aj rôzne pripoistenia – úrazové, skiel, batožiny či asistencie.

Generali Poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Generali patrí medzi tri najsilnejšie poisťovne na slovenskom trhu. Má viac ako 130 obchodných pobočiek a ponúka produkty životného, neživotného, úrazového a nemocenského poistenia. Umožňuje uzatvoriť aj poistenie pre podnikateľov. Samozrejmosťou je ponuka povinného zmluvného poistenia.

V rámci PZP poskytuje klientom viacero zliav a výhod. Zľavu získajú vodiči pri výbere krytia len pre isté územie (Slovenská a Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a Poľsko). Ďalej môžu získať klienti k PZP zdarma asistenčné služby, v závislosti od výšky poistného krytia (Štandard alebo Plus).

Generali Poisťovňa, a.s. – odštepný závod Genertel

Poisťovňa Genertel je jedenástou a zároveň najmladšou z poisťovní poskytujúcich povinné zmluvné poistenie. Je aj prvou online poisťovňou na Slovensku, keďže produkty ponúka výlučne cez internet a telefón. Vďaka tejto skutočnosti má možnosť výhodnejších a konkurencieschopnejších cien najmä v povinnom zmluvnom poistení. Platí to najmä pre klientov s dlhotrvajúcim bezškodovým priebehom.

Samotný produkt – PZP – prihliada aj na ďalšie faktory, ako sú: vek, bydlisko vodiča a parametre vozidla. Genertel pristupuje v rámci tvorby ceny poistného osobitne ku klientom a zohľadňuje pritom výkon motora, ale aj hmotnosť automobilu. Práve posledne menovaný parameter zohľadňuje ako jediná na trhu.

Groupama poisťovňa a.s.

Spoločnosť Groupama vznikla ešte v polovici 19. storočia, ale dnes patrí k významným aktérom poisťovacieho trhu v Európe. Má širokú sieť zamestnancov, čím dokáže poskytovať klientom kvalitné služby v neživotnom poistení na vysokej úrovni. Medzi produkty patrí poistenie domu a domácnosti, miest a obcí, cestovné, úrazové poistenie či poistenie podnikateľov, ale aj povinné zmluvné a havarijné poistenie.

Výšky poistného v PZP ovplyvňuje v rámci vozidla najmä objem motora, v rámci klientov najmä bezškodový priebeh a vek. Práve za tieto parametre prináležia klientom viaceré zľavy až do výšky 60 %. Zvýhodnený je aj klient, ktorý má v poisťovni Groupama už nejaké poistenie uzatvorené.

Komunálna poisťovňa a.s.

Komunálna poisťovňa získala licenciu ako komerčná poisťovňa v roku 1944. V súčasnosti má širokú obchodnú sieť, ktoré jej umožňuje kvalitné a okamžité poskytovanie produktov a služieb neživotného, životného, úrazového aj majetkového charakteru. Poisťovňa klientom poistí nielen majetok, vozidlo, stroje, ale napríklad aj vnútroštátnu či zahraničnú prepravu.

V rámci poistenia auta je na výber povinné zmluvné poistenie zo zákona, ako aj havarijné poistenie. Komunálna poisťovňa znižuje poistné na PZP rôznymi zľavy a výhodami. Automaticky poskytuje zľavy za bezškodový priebeh, starším vodičom alebo vodičom s preukazom ZŤP. Okrem toho má pre klientov aj ďalšie výhody.

Kooperativa poisťovňa a.s.

Kooperativa poisťovňa sa stala v roku 1990 prvou súkromnou univerzálnou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Odvtedy dosahuje výborné výsledky v životnou i neživotnom poistení. V rámci neživotného poistenia má vo svojom portfóliu cestovné poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti, poistenie bankových produktov a povinné zmluvné poistenie, ktoré tvoria tzv. balík neživotného poistenia.

PZP ponúka Kooperativa v dvoch variantoch podľa výšky limitov poistného krytia. Výhodami, ktoré poskytuje poisťovňa svojim klientom, sú napríklad nahlásenie škodovej udalosti cez telefón, asistenčné služby ako súčasť každého poistenia vozidla, viacero zliav a ďalších výhod.

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Za novinkou v podobe poisťovacej značky Onlia stojí dlhoročná a stabilná Union poisťovňa. Onlia nie je poisťovňou, ale digitálnou poisťovacou značkou, ktorá však vystupuje samostatne a jej snahou bolo priniesť na slovenský poistný trh nové možnosti poistenia. Vznikla v roku 2015 a širokej verejnosti ponúka výhodné auto poistenie, úrazové a cestovné poistenie a poistenie batožiny.

Onlia dáva klientom možnosť uzatvoriť si poistenie auta podľa svojich potrieb. Môžu si ho vyskladať zo 4 základných poistení a rôznych doplnkových pripoistení. Nie sú teda viazaní produktovými balíkmi, ale zvoliť si môžu samostatné PZP alebo jeho kombináciu. Novinkou je aj mesačná frekvencia platby poistného. Tým, že poistenie nie je viazané na dlhé obdobie, Onlia umožňuje jeho vypovedanie v priebehu 24 hodín.

Union poisťovňa a.s.

Poisťovňa Union, pôsobiaca na Slovensku od roku 1992, patrí medzi najskúsenejšie poisťovne u nás. Môže za to najmä podpora spoločnosti Eureko B.V., od ktorej čerpá know-how a skúsenosti. Vedie najmä v individuálnom zdravotnom a cestovnom poistení, ale dobré výsledky dosahuje aj vo vybraných segmentoch neživotného poistenia, vrátane povinného zmluvného poistenia.

Prvá zaviedla na Slovensku parameter hmotnosti vozidla, ktorý ovplyvňuje výslednú cenu poistného. Poisťovňa však zohľadňuje aj výkon vozidla, vek držiteľa a jeho zodpovednosť, teda bezškodový priebeh. Vie tak ponúknuť klientovi poistné šité na mieru. Povinné zmluvné poistenie poskytuje v dvoch variantoch, v závislosti od výšky poistného krytia.

UNIQA poisťovňa a.s.

Poisťovňa UNIQA, predtým Poisťovňa OTČINA, je na poistnom trhu od roku 1990. O kvalitnú prevádzku širokej obchodnej siete sa stará množstvo zamestnancov, ale aj obchodných zástupcov. Klientom ponúka poisťovňa produkty životného poistenia, investičného životného poistenia, úrazového poistenia, ale aj cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie a poistenie domu a bytu.

Pri uzatváraní PZP v poisťovni UNIQA môžu ušetriť najmä klienti s bezškodovým priebehom. Vďaka systému bonusov a malusov im poisťovňa priznáva zľavy až do výšky 50 % z ceny poistného. Klient neplatí nič navyše pri področných splátkach a získa zdarma asistenčné služby.

Wüstenrot poisťovňa a.s.

Wüstenrot poisťovňa je poisťovňou s univerzálnou licenciou, vďaka ktorej môže ponúkať množstvo produktov a služieb. Vznikla v roku 2004 a už v roku 2006 sa stala Objavom roka v súťaži Zlatá minca, dokonca ju v roku 2006 v kategórii investičného poistenia aj vyhrala. Do jej portfólia patrí životné aj neživotné poistenie, ako napríklad poistenie domu či zodpovednosti za škodu.

V povinnom zmluvnom poistení zaviedla novú kategorizáciu vozidiel pri tvorbe ceny poistného. Išlo o úpravu ceny na základe výkonu motora. Na základe toho môže mnohým klientom ponúkať výhodnejšie PZP, v porovnaní s kategorizáciou podľa objemu motora. Ponúka aj poistenie prívesu až do 3 500 kg a každému klientovi poskytuje k PZP zdarma nadštandardné asistenčné služby.

Porovnať ceny PZP »