Prihlásenie vozidla a evidencia vozidiel

Kupujem vozidlo nakup_vozidla

Chcem prihlásiť vozidlo

na Slovensku:

zo zahraničia:

Predávam vozidlo oredaj_vozidla

Chcem odhlásiť vozidlo:

Vyradenie vozidla vyradenie_vozidla

Vozidlo neplánujem používať:

  • trvalo
    (auto je v nepojazdnom stave)
  • dočasne
    (neplánujem nejaký čas používať vozidlo)
Zmeny v evidencii zmena_v_evidencii

Potrebujem nahlásiť:

Iné dôležité dokumenty a informácie

dokumenty_na_stahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Prihlásenie či odhlásenie vozidla, zápis zmeny v dokladoch, uzatvorenie PZP, vypovedanie PZP a ďalšie záležitosti súvisiace s evidenciou motorového vozidla si vyžadujú mnohé dokumenty. Aby ste ich zakaždým pracne hľadať, ponúkame Vám ich na jednom mieste. Dokumenty týkajúce sa jednotlivých úkonov v rámci evidencie vozidiel, ale aj ďalších povinností s tým súvisiacich, si môžete jednoducho stiahnuť. Nestrácajte preto čas a majte potrebné dokumenty vždy po ruke! Viac…

zakony_a_vyhlasky

Zákony a vyhlášky

Všetky záležitosti týkajúce sa evidencie vozidiel či uzatvárania PZP podliehajú presnej legislatíve, ktorú je potrebné dodržať. Je však dôležité o nej vedieť. Viete preto, aké zákony a vyhlášky platia v konkrétnych prípadoch a situáciách? S tými najdôležitejšími, ktoré upravujú a ovplyvňujú procesy ohľadom evidencie vozidiel, dovozu vozidiel či PZP sa môžete jednoducho oboznámiť. Viac…

cenniky

Cenníky

Neviete, aký je poplatok pri dovoze vozidla zo zahraničia, aký pri prepise vozidla z iného okresu, či výška cla? Viete koľko si pripraviť, ak musíte absolvovať kontrolu originality? Jednotlivé poplatky a ceny úkonov na dopravnom inšpektoráte, obvodnom úrade dopravy či iných inštitúciách nájdete v prehľadnej forme. Budete tak vedieť, koľko finančných prostriedkov Vás činnosti súvisiace s Vašim vozidlom budú stáť. Samozrejme väčšina poplatkov je nutná vo forme kolkov. Viac…

Informujete sa o evidencii vozidiel či PZP!

Kúpa auta je určite pozitívna záležitosť, najmä ak ste si konečne našli také, ktoré spĺňa všetky vaše predstavy. Čaro z kúpy nového alebo ojazdeného vozidla vám však môžu narušiť rôzne povinnosti, ktoré Vám z tejto situácie vyplývajú. A to dokonca v istej časovej lehote. Treba sa preto čo najskôr preniesť cez prvotnú eufóriu a zariadiť si potrebné veci. Medzi také patrí napríklad prihlásenie vozidla do evidencie motorových vozidiel, aby bolo vôbec možné ho na pozemných komunikáciách využívať. Prihlásenie vybavíte na príslušnom dopravnom inšpektoráte, ešte predtým si však musíte uzatvoriť PZP a doklad o ňom predložiť. Takéto PZP si dnes však už uzatvoríte doslova okamžite cez službu PZP online, a tak vás nezdrží a budete si môcť vozidlo prihlásiť. Čo však, ak kupujete vozidlo ojazdené, prevádzate držbu na inú osobu, potrebujete uskutočniť zmenu v dokladoch či priamo na vozidle, či vypovedať pri predaji PZP? Všetky tieto prípady majú svoje pravidlá a podmienky, ktoré je potrebné dodržať. Pre vašu informovanosť vám preto ponúkame množstvo informácií, dokumentov, zákonov a sadzobníkov, ktoré vám evidenciu vozidiel síce nenahradia, ale vo veľkej miere uľahčia.

Ďalšie rady a tipy …