Porovnanie cien povinného zmluvného poistenia

Naštartujte s najvýhodnejším povinným zmluvným poistením. Chodí váš sused vysmiaty okolo svojho auta? Tak to si u nás určite našiel najlacnejšie PZP. Porovnajte si aj vy ceny a podmienky poisťovní a ušetrite. Uzatvorte si zmluvu online pohodlne a bezpečne za 5 minút! Povinné zmluvné poistenie – najlacnejšie ceny PZP online.

VŠETKY POISŤOVNE

NA JEDNOM MIESTE

Ako uzavrieť PZP online?

 1. Zadajte základné údaje do kalkulačky
 2. Vyberte si jednu z ponúk PZP
 3. Vyplňte doplňujúce údaje o Vás a poisťovanom vozidle
 4. Skontrolujte a odošlite návrh poistnej zmluvy
 5. Zmluvu aj doklady dostanete na vami zadaný e-mail
 6. Doklady si vytlačte a zaplaťte poistné

viac…

Prečo si uzatvoriť PZP u nás?

 • Ušetríte si čas
 • Ušetríte si peniaze
 • Je to pohodlné
 • Pracujú pre vás skúsení odborníci
 • Nepretržitá pomoc a starostlivosť

viac…

Potrebujete poradit?

Zavolejte nám na 0850 555 000.

Najvýhodnejšia ponuka PZP!

Ako sa vraví: „Dobrá rada nad zlato!“ V dnešných časoch to platí dvojnásobne! Stalo sa vám už, že ste pri vybavovaní osobných záležitostí behal z jednej inštitúcie do druhej, pričom vám každá poskytla celkom protichodné informácie? Kým v pondelok stačilo priniesť jeden doklad, v utorok už chceli ďalších päť!? Byrokracia ubíja asi každého, kto s ňou má aspoň akú – takú skúsenosť. Predstavte si však, že by tieto byrokratické záležitosti mohol za vás vybaviť niekto iný!?

Pri nadobudnutí vozidla (či už kúpou alebo lízingom) ste, ako jeho držiteľ, povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie! V súčasnosti však poisťovne len sporadicky ponúkajú rovnaké ceny poistného. Pri jeho výpočte sa zvažujú najrozličnejšie kritériá, spomedzi nimi aj napríklad vek vodiča. Povinné zmluvné poistenie je u nás možné uzavrieť v 11 rôznych poisťovniach, ktoré majú viaceré vlastné poistné produkty. Ak sa vám nechce behať po jednotlivých pobočkách poisťovní – skúste radšej nezávislú poradenskú a konzultačnú spoločnosť Netfinancie. Nesplnenie povinnosti uzatvoriť PZP je totiž pokutované až do výšky 3300 €! S Netfinanciami a online porovnaním cien navyše ušetríte!

Definícia povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie ( v skratke PZP ) je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č. 381/2001 v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzavretím PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Poistka na zmluvné poistenie zodpovednosti chráni každého vodiča, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou tohto motorového vozidla. V zmysle podmienok poistenia uhradí poisťovňa poškodenému namiesto vodiča:

 • nároky za poškodenie na zdraví a náklady v prípade úmrtia,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí,
 • náklady spojené s právnym zastúpením,
 • ušlý zisk.

Kto uzatvára povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. Pri evidencii motorového vozidla vyžaduje Dopravný inšpektorát, aby bola predložená platná poistná zmluva.

Na aké vozidlá sa musí uzatvoriť PZP?

Všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, poľnohospodárske a stavebné stroje, musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, nazývané aj zákonné poistenie, alebo PZP.

Čo je to asistenčná karta pri PZP?

Asistenčná karta je doklad poisťovne, ktorý držiteľa oprávňuje na využitie asistenčných služieb poisťovne. Tieto služby sú väčšinou poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne. Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie je u jednotlivých spoločností rôzny a je konkretizovaný v zmluvných podmienkach , ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie. Asistenčná karta obsahuje aj všetky potrebné kontakty na poisťovňu a jej zmluvných partnerov a pokyny čo robiť v prípade nehody.

Pozrite si stručný prehľad asistenčných služieb poisťovní a dôležitých kontaktov.

Čo je to bonus v rámci PZP a ako sa uplatňuje?

Bonus za bezškodový priebeh je osobitnou formou zľavy na povinné zmluvné poistenie pre vodiča za jazdu bez zavinenej nehody v predchádzajúcich rokoch. Bonus nie je nárokovateľný. Pre priznanie bonusu v PZP je väčšinou potrebné doložiť potvrdenie o bezškodovom priebehu od predchádzajúcich poisťovní. V súčasnosti časť poisťovní upustila od nutnosti predkladania dokladu od predchádzajúcej poisťovne a nahradila ho čestným prehlásením klienta, ktorý má o povinné zmluvné poistenie záujem.

Cena povinného zmluvného poistenia závisí aj od hmotnosti vozidla

Jednotlivé poisťovne ponúkajúce na našom trhu povinné zmluvné poistenie, používajú na výpočet poistného pre PZP rôzne segmentačné kritériá. Jedným z nich je aj hmotnosť vozidla.

Hmotnosť vozidla pre povinné zmluvné poistenie

Ako kritérium pri stanovení ceny pre povinné zmluvné poistenie sa používa aj hmotnosť vozidla. Toto kritérium zaviedla poisťovňa Union ešte v roku 2009. Poisťovňa sa vtedy inšpirovala holandskou poisťovňou Achmea. Na poistných trhoch v Európe sa totiž tento parameter používal už dlhšie. Je kombinovaný s výkonom auta a vekom vodiča. Dôvodom pre zavedenie tohto kritéria bol fakt, že ťažšie auto napácha väčšiu škodu ako auto ľahšie. Sadzobník je preto rozdelený na šesť hmotnostných kategórií.

Iné parametre pre povinné zmluvné poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa v rámci PZP zohľadňuje napr. pohlavie, vek a povolanie vodiča či počet najazdených kilometrov.
ČSOB Poisťovňa používa pre zákonné poistenie kritériá objem, výkon motora a vek vodiča, Uniqa aj región.
Generali Poisťovňa zvýhodňuje budúcich rodičov a vodičov, ktorí jazdia najmä po území Slovenska, Česka a Maďarska.

Medzi segmentačné kritériá používajúce sa na výpočet ceny pre povinné zmluvné poistenie vo všeobecnosti patria tieto parametre:
Výkon motora, vek vodiča, objem valcov, miesto evidencie, povolanie vodiča, rodinný stav vodiča, pohlavie vodiča, počet detí v rodine, hmotnosť vozidla – hmotnostné kategórie, predchádzajúce škody…

Kde uzatvoriť PZP?

Každý, kto chce používať vozidlo na pozemných komunikáciách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní, ktoré toto poistenie ponúkajú. PZP nemôže poskytovať každá poisťovňa, preto je potrebné, aby mala licenciu na sprostredkovanie poistenia. Poisťovne, ktoré môžu predávať zmluvné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov(v skratke SKP). V súčasnosti medzi ne patria Allianz – Slovenská poisťovňa; ČSOB Poisťovňa;  Generali Poisťovňa; Generali Poisťovňa, odštepný závod Genertel; Groupama poisťovňa; Komunálna poisťovňa; Kooperativa poisťovňa; Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Aké výhody ponúkajú poisťovne svojim klientom?

Povinné zmluvné poistenie predstavuje takisto produkt. To znamená, že aj poisťovne si navzájom konkurujú a snažia sa získať čo najviac klientov. Z toho dôvodu im ponúkajú v rámci PZP rôzne zľavy a bonusy. Taktiež si klienti môžu vyberať zo širokej ponuky dostuných pripoistení v rámci PZP.

Aké pripoistenia v rámci PZP si možno uzatvoriť?

Vďaka doplnkovým poisteniam v rámci PZP si môžete poistnú ochranu vášho poistenia vyskladať tak, ako potrebujete. Pripoistenia vás môžu chrániť pred nasledujúcimi rizikami:

 • Zver
 • Živelná udalosť
 • Výtlky
 • Úraz posádky
 • Rozbite čelného skla
 • Rozšírená asistencia

Viac o pripoisteniach v rámci PZP si prečítate na tejto stránke.

Novinky a aktuality v PZP

Zobraziť všetky články…

Zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci PZP

Nároky poškodených na náhradu vzniknutých škôd na zdraví a na majetku majú vzhľadom na rastúcu životnú úroveň stúpajúcu tendenciu a náhrada mnohokrát presahuje finančné možnosti osoby, ktorá je za ňu zodpovedná. Zákonodarca ukladá povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v zmysle spoločenského záujmu a nutnosti primerane finančne odškodniť obete dopravných nehôd.

Za neuzatvorenie PZP auta hrozia postihy

Prevádzkovanie vozidla bez platného PZP je priestupok, nakoľko porušujete zákonom stanovenú povinnosť. Za toto porušenie a neuzatvorenie Vám môže byť príslušnými správnymi orgánmi uložená pokuta až do výšky 3 320 € (100 000 Sk). Ak zaviníte dopravnú nehodu, poškodeného síce odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. garančného fondu, následne si však bude táto kancelária vymáhať vyplatenú sumu v plnej výške škody od vás (prípadne aj pokutu).

Podobne je to aj pri neplatnej technickej a emisnej kontrole. Viac informácii o pokutách za tieto neplatné kontroly si môžete prečítať na tejto stránke.

Akú výšku škody poisťovňa nahradí, pokiaľ máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte dojednaný v poistnej zmluve. Poistné krytie PZP je spravidla s limitom 5.0 mil. € pri škodách na zdraví (buď na každého zúčastneného alebo bez ohľadu na počet zranených) a pri škodách na majetku a ušlom zisku s limitom od 1.0 mil. € a vyšším v závislosti od poisťovne. Zvýšený limit krytia na povinné zmluvné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

Čo je zelená karta a na čo slúži?

Túto kartu vydáva poisťovňa a je potvrdením o zatvorení poistnej zmluvy o PZP. Vodič je povinný preukázať sa zelenou kartou pri kontrole príslušným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom o tom, že má PZP uzatvorené. Zelená karta je medzinárodný doklad o PZP, ktorý je platný nie len na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, konkrétne v každom štáte, ktorý je zaradený do Systému zelenej karty. V prípade, že cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú dohodu o zelenej karte, môžete uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.