Porovnanie cien povinného zmluvného poistenia

Naštartujte s najvýhodnejším povinným zmluvným poistením. Chodí váš sused vysmiaty okolo svojho auta? Tak to si u nás určite našiel najlacnejšie PZP. Porovnajte si aj vy ceny a podmienky poisťovní a ušetrite. Uzatvorte si zmluvu online pohodlne a bezpečne za 5 minút! Povinné zmluvné poistenie – najlacnejšie ceny PZP online.

VŠETKY POISŤOVNE

NA JEDNOM MIESTE

Ako uzavrieť PZP online?

 1. Zadajte základné údaje do kalkulačky
 2. Vyberte si jednu z ponúk PZP
 3. Vyplňte doplňujúce údaje o Vás a poisťovanom vozidle
 4. Skontrolujte a odošlite návrh poistnej zmluvy
 5. Zmluvu aj doklady dostanete na vami zadaný e-mail
 6. Doklady si vytlačte a zaplaťte poistné

viac…

Prečo si uzatvoriť PZP u nás?

 • Ušetríte si čas
 • Ušetríte si peniaze
 • Je to pohodlné
 • Pracujú pre vás skúsení odborníci
 • Nepretržitá pomoc a starostlivosť

viac…

Potrebujete poradit?

Zavolejte nám na 033/24 000 02.

Najvýhodnejšia ponuka PZP!

Ako sa vraví: „Dobrá rada nad zlato!“ V dnešných časoch to platí dvojnásobne! Stalo sa vám už, že ste pri vybavovaní osobných záležitostí behal z jednej inštitúcie do druhej, pričom vám každá poskytla celkom protichodné informácie? Kým v pondelok stačilo priniesť jeden doklad, v utorok už chceli ďalších päť!? Byrokracia ubíja asi každého, kto s ňou má aspoň akú – takú skúsenosť. Predstavte si však, že by tieto byrokratické záležitosti mohol za vás vybaviť niekto iný!?

Pri nadobudnutí vozidla (či už kúpou alebo lízingom) ste, ako jeho držiteľ, povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie! V súčasnosti však poisťovne len sporadicky ponúkajú rovnaké ceny poistného. Pri jeho výpočte sa zvažujú najrozličnejšie kritériá, spomedzi nimi aj napríklad vek vodiča. Povinné zmluvné poistenie je u nás možné uzavrieť v 11 rôznych poisťovniach, ktoré majú viaceré vlastné poistné produkty. Ak sa vám nechce behať po jednotlivých pobočkách poisťovní – skúste radšej nezávislú poradenskú a konzultačnú spoločnosť Netfinancie. Nesplnenie povinnosti uzatvoriť PZP je totiž pokutované až do výšky 3300 €! S Netfinanciami a online porovnaním cien navyše ušetríte!

Definícia povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie ( v skratke PZP ) je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č. 381/2001 v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzavretím PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Poistka na zmluvné poistenie zodpovednosti chráni každého vodiča, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou tohto motorového vozidla. V zmysle podmienok poistenia uhradí poisťovňa poškodenému namiesto vodiča:

 • nároky za poškodenie na zdraví a náklady v prípade úmrtia,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí,
 • náklady spojené s právnym zastúpením,
 • ušlý zisk.

Kto uzatvára povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. Pri evidencii motorového vozidla vyžaduje Dopravný inšpektorát, aby bola predložená platná poistná zmluva.

Na aké vozidlá sa musí uzatvoriť PZP?

Všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, poľnohospodárske a stavebné stroje, musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, nazývané aj zákonné poistenie, alebo PZP.

Čo je to asistenčná karta pri PZP?

Asistenčná karta je doklad poisťovne, ktorý držiteľa oprávňuje na využitie asistenčných služieb poisťovne. Tieto služby sú väčšinou poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne. Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie je u jednotlivých spoločností rôzny a je konkretizovaný v zmluvných podmienkach , ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie. Asistenčná karta obsahuje aj všetky potrebné kontakty na poisťovňu a jej zmluvných partnerov a pokyny čo robiť v prípade nehody.

Pozrite si stručný prehľad asistenčných služieb poisťovní a dôležitých kontaktov.

Čo je to bonus v rámci PZP a ako sa uplatňuje?

Bonus za bezškodový priebeh je osobitnou formou zľavy na povinné zmluvné poistenie pre vodiča za jazdu bez zavinenej nehody v predchádzajúcich rokoch. Bonus nie je nárokovateľný. Pre priznanie bonusu v PZP je väčšinou potrebné doložiť potvrdenie o bezškodovom priebehu od predchádzajúcich poisťovní. V súčasnosti časť poisťovní upustila od nutnosti predkladania dokladu od predchádzajúcej poisťovne a nahradila ho čestným prehlásením klienta, ktorý má o povinné zmluvné poistenie záujem.

Cena povinného zmluvného poistenia závisí aj od hmotnosti vozidla

Jednotlivé poisťovne ponúkajúce na našom trhu povinné zmluvné poistenie, používajú na výpočet poistného pre PZP rôzne segmentačné kritériá. Jedným z nich je aj hmotnosť vozidla.

Hmotnosť vozidla pre povinné zmluvné poistenie

Ako kritérium pri stanovení ceny pre povinné zmluvné poistenie sa používa aj hmotnosť vozidla. Toto kritérium zaviedla poisťovňa Union ešte v roku 2009. Poisťovňa sa vtedy inšpirovala holandskou poisťovňou Achmea. Na poistných trhoch v Európe sa totiž tento parameter používal už dlhšie. Je kombinovaný s výkonom auta a vekom vodiča. Dôvodom pre zavedenie tohto kritéria bol fakt, že ťažšie auto napácha väčšiu škodu ako auto ľahšie. Sadzobník je preto rozdelený na šesť hmotnostných kategórií.

Iné parametre pre povinné zmluvné poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa v rámci PZP zohľadňuje napr. pohlavie, vek a povolanie vodiča či počet najazdených kilometrov.
Groupama naopak neberie do úvahy Váš vek a pohlavie.
ČSOB Poisťovňa používa pre zákonné poistenie kritériá objem, výkon motora a vek vodiča, Uniqa aj región.
Generali Poisťovňa zvýhodňuje budúcich rodičov a vodičov, ktorí jazdia najmä po území Slovenska, Česka a Maďarska.

Medzi segmentačné kritériá používajúce sa na výpočet ceny pre povinné zmluvné poistenie vo všeobecnosti patria tieto parametre:
Výkon motora, vek vodiča, objem valcov, miesto evidencie, povolanie vodiča, rodinný stav vodiča, pohlavie vodiča, počet detí v rodine, hmotnosť vozidla – hmotnostné kategórie, predchádzajúce škody…

Kde uzatvoriť PZP?

Každý, kto chce používať vozidlo na pozemných komunikáciách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní, ktoré toto poistenie ponúkajú. PZP nemôže poskytovať každá poisťovňa, preto je potrebné, aby mala licenciu na sprostredkovanie poistenia. Poisťovne, ktoré môžu predávať zmluvné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov(v skratke SKP). V súčasnosti medzi ne patria Allianz – Slovenská poisťovňa; ČSOB Poisťovňa;  Generali Poisťovňa; Generali Poisťovňa, odštepný závod Genertel; Groupama poisťovňa; Komunálna poisťovňa; Kooperativa poisťovňa; Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Aké výhody ponúkajú poisťovne svojim klientom?

Povinné zmluvné poistenie predstavuje takisto produkt. To znamená, že aj poisťovne si navzájom konkurujú a snažia sa získať čo najviac klientov. Z toho dôvodu im ponúkajú v rámci PZP rôzne zľavy a bonusy. Taktiež si klienti môžu vyberať zo širokej ponuky dostuných pripoistení v rámci PZP.

Online zľavy pre klientov

Allianz – Slovenská poisťovňa
Bonus na PZP pre vybrané kategórie vozidiel až do 60 %; 3 balíky s rôznymi limitmi poistného krytia (nižšie – Basic a Štandard, vyšší – Optimal); obchodná zľava do 15 % pre vozidlá do 3,5 t, pre ostatné kategórie zľava do 10 %; zľava 7 % v prípade výberu spoluúčasti; rýchla likvidácia poistných udalostí a zabezpečenie preplatenia celého poistného plnenia, bez uplatnenia amortizácie.

ČSOB Poisťovňa
Vstupný bonus až do výšky 55 %; nižšie ceny pre vozidlá s nižším výkonom a klientov z niektorých regiónov; 2 poistné balíky (Štandard, Nadštandard); zľavy za iné produkty (5%), za ročnú platbu (5%), za bezpečnostnú výbavu vozidla (10 %); asistenčné služby v základnom poistení platné aj v zahraničí; viaceré možnosti pripoistení.

Generali Poisťovňa
Bezškodový bonus na povinné zmluvné poistenie až do výšky 60 %, zľava 10 % pre vozidlá nad 12 rokov, výhodnejšie ceny majú starší majitelia, z menších miest, vozidlá s nižším objemom motora a vozidlá určitých značiek a modelov. Pri variante PLUS pripoistenie zdarma, inak je možné pripoistiť viacero rizík (čelné sklo, stret so zverou, úraz dopravovaných osôb, krádež a podobne; zdarma asistenčné služby; náhrada škody bez uplatnenia amortizácie a praktická mobilná aplikácia pre nahlásenie poistenej udalosti.

Generali Poisťovňa, odštepný závod Genertel
Online poisťovňa zvýhodňuje zodpovedných vodičov, ktorí jazdia dlho a bez nehôd. Zdarma sú k dispozícii asistenčné služby 24 hodín denne, ktoré pomôžu pri nehode, poruche, nedostatku paliva a ďalších problémoch na ceste.

Groupama poisťovňa
Bonus od poisťovne až do 60 %, dodatočná zľava za bezškodovosť až do 15 %. Nižšie poistné pre klientov starších a z menších obcí. Ďalšie zľavy: 10 % pre vozidlá s nízkou hmotnosťou, 15 % pre vozidlá na benzín, 10 % za dieťa do 15 rokov, 10 % za inú zmluvu, 5 % pri ročnej platbe. Bezplatný servis pri poruche a nehode v SR aj v zahraničí, neuplatňovanie amortizácie. Možnosť začiatku poistenia až o 6 mesiacov uzatvorení poistenia.

KOMUNÁLNA poisťovňa
Bonus na PZP za bezškodový priebeh až do výšky 60 %; zľava 20 % pre dôchodcov nad 65 rokov a ZŤP a zľava 3 % pri ročnej platbe. Poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3320 € a poistenie vozidla proti živlu sú v cene poistenia. Na výber 2 poistné balíky (nižšie alebo vyššie limity poistného krytia). Asistenčné služby zdarma, pri vyššom limite aj rozšírené a zdarma poistenie batožiny s limitom 500 €.

KOOPERATIVA poisťovňa
Bonus na PZP až do výšky 60 %, zľava 3 % pri ročnej platbe, zľava 20 % pre dôchodcov nad 65 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP. Na výber 2 varianty poistného krytia. Poistenie úrazu členov posádky do 3320 €, krytie batožiny osôb prepravujúcich sa vo vozidle do 500 €, poistenie živelnej udalosti do 5 000 €, poistenie stretu so zverou do 2 000 € a asistenčné služby zdarma. Poisťovňa neuplatňuje amortizáciu.

Union poisťovňa
Bonus na PZP pre každého nového klienta do výšky 50 %, internetová obchodná zľava do 15 %, zľava za iné poistenie alebo klientstvo v Union zdravotnej poisťovni 5 %, polročné a štvrťročné splátky bez navýšenia cien PZP. Výhodné poistné pre vozidlá s nízkym výkonom a hmotnosťou a vodičov z malých miest. Vyššie poistné limity ako bežné, dostupné v 2 balíkoch (Optimum – 5 mil. € / 3 mil. € alebo Excellent Plus – 5 mil. € / 5 mil. €), na výber aj výhodnejší balík bez asistenčných služieb (Basic). Kvalitné asistenčné služby od EuroCross Assistance.

UNIQA poisťovňa
Bonus na PZP za doterejší bezškodový priebeh do výšky 50 %, zľavy pre osoby nad 30 rokov, pre osoby z niektorých regiónov a pre vozidlá s nízkym výkonom a objemom motora. Polročné a štvrťročné splátky poistného sú bez navýšenia. Asistenčné služby zdarma platné doma aj v zahraničí. Možnosť viacerých pripoistení: čelné sklo, úraz, právna ochrana (pre osobné vozidlá do 3,5 t) a novinka – poistenie Právnik do auta (nonstop právna pomoc na území SR , EÚ a niektorých štátov mimo EÚ).

Wüstenrot poisťovňa
Výška poistného za PZP podľa výkonu motora a klientska zľava za iné produkty 5 alebo 10 %. Možnosť poistenia prívesu od 9 € ročne a široká ponuka pripoistení: úraz, právna ochrana auta a vodiča, čelné a ostatné sklá na vozidle. Zdarma balík kvalitných asistenčných služieb s platnosťou aj v zahraničí, súčasťou je aj poskytnutie náhradného vozidla po nehode na 5 dní. Povinné zmluvné poistenie je možné uzatvoriť aj 6 mesiacov popredu (oproti dňu začiatku poistenia)

Ak sa teda chystáte uzavrieť povinné zmluvné poistenie alebo zmeniť poisťovňu, neberte do úvahy len cenu poistného, ale aj spomínané výhody a zľavy, ktoré vám poisťovne ponúkajú.

Novinky a aktuality v PZP

Zobraziť všetky články…

Zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci PZP

Nároky poškodených na náhradu vzniknutých škôd na zdraví a na majetku majú vzhľadom na rastúcu životnú úroveň stúpajúcu tendenciu a náhrada mnohokrát presahuje finančné možnosti osoby, ktorá je za ňu zodpovedná. Zákonodarca ukladá povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v zmysle spoločenského záujmu a nutnosti primerane finančne odškodniť obete dopravných nehôd.

Za neuzatvorenie PZP auta hrozia postihy

Prevádzkovanie vozidla bez platného PZP je priestupok, nakoľko porušujete zákonom stanovenú povinnosť. Za toto porušenie a neuzatvorenie Vám môže byť príslušnými správnymi orgánmi uložená pokuta až do výšky 3 320 € (100 000 Sk). Ak zaviníte dopravnú nehodu, poškodeného síce odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. garančného fondu, následne si však bude táto kancelária vymáhať vyplatenú sumu v plnej výške škody od vás (prípadne aj pokutu).

Podobne je to aj pri neplatnej technickej a emisnej kontrole. Viac informácii o pokutách za tieto neplatné kontroly si môžete prečítať na tejto stránke.

Akú výšku škody poisťovňa nahradí, pokiaľ máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte dojednaný v poistnej zmluve. Poistné krytie PZP je spravidla s limitom 5.0 mil. € pri škodách na zdraví (buď na každého zúčastneného alebo bez ohľadu na počet zranených) a pri škodách na majetku a ušlom zisku s limitom od 1.0 mil. € a vyšším v závislosti od poisťovne. Zvýšený limit krytia na povinné zmluvné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

Čo je zelená karta a na čo slúži?

Túto kartu vydáva poisťovňa a je potvrdením o zatvorení poistnej zmluvy o PZP. Vodič je povinný preukázať sa zelenou kartou pri kontrole príslušným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom o tom, že má PZP uzatvorené. Zelená karta je medzinárodný doklad o PZP, ktorý je platný nie len na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, konkrétne v každom štáte, ktorý je zaradený do Systému zelenej karty. V prípade, že cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú dohodu o zelenej karte, môžete uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.