Genertel poisťovňa zmenila svoj názov

9. 1. 2015

Genertel poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá poskytuje na Slovensku online poistenie vozidiel už od roku 2010, zmenila názov. K 31.12.2014 presunula časť poistného kmeňa pod Generali Poisťovňu, a stala sa tak jej odštepným závodom. Od roku 2015 tak  svoje produkty poskytuje pod názvom Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel.

Nijakým spôsobom sa však táto zmena nedotkla ani nedotkne klientov poisťovne. Všetky dovtedy uzatvorené zmluvy ostávajú v platnosti a poisťovni z nich plynú rovnaké záväzky. Že ide len o formálnu zmenu, potvrdzuje aj skutočnosť,  že v poisťovni sa nemenia ani zamestnanci, ani grafické prvky ako napr. logo.

Mení sa poistný trh na Slovensku?

Táto zmena nijakým spôsobom  neovplyvnila stav poisťovní na Slovensku. Situácia zostáva rovnaká. Stále majú klienti v rámci povinného zmluvného poistenia možnosť využívať služby 12 poisťovní, a to poisťovní: Allianz – Slovenská poisťovňa, ASTRA poisťovňa, AXA pojišťovna, ČSOB poisťovňa, Generali Poisťovňa, Generali Poisťovňa, odštepný závod Genertel, Groupama Garancia poisťovňa, KOMUNÁLNA poisťovňa, KOOPERATIVA poisťovňa, Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

My, ako sprostredkovateľ, sa môžeme pochváliť spoluprácou s jedenástimi z nich.