Je krupobitie definované ako poistná udalosť?

3. 11. 2011

Obyvatelia Stratenej prežili v lete peklo!

Ľadová krajina v lete, v obci Stratená, niektorí sa tešili a fotili ľadovú krajinu v lete, iní plakali a ratovali svoj majetok. Každí, kto mal vonku auto ho má zničené! Autá sa zakrývali dekami, karimatkami, no nič nepomohlo!

Redaktor Štefan Šprocha:

V obci Stratená teraz nahlasujú poistné udalosti a vyzerá to tak, že sa dočkajú pomoci.

Vladimír Cvik z Netfinancie.sk:

Krupobitie je poisťovňami vnímané ako jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru alebo veľkosti alebo váhy a hustoty dopadajú z atmosféry na poistené vozidlo. Týmto vlastne prichádza k poškodeniu alebo aj zničeniu poisteného vozidla. Samozrejme krupobitie nie je jediná náhodná živelná udalosť, ktorá je krytá havarijným poistením. Medzi tie ďalšie živelné a nepredvídateľné udalosti, ktoré sú kryté najmä havarijným poistením patria aj víchrice alebo úder blesku, zosuv pôdy alebo skál zeminy, pád stromov alebo stožiarov, prípadne výbuch, povodeň, záplava, zemetrasenie.

Ako som už predznačil, krupobitie je kryté predovšetkým z havarijného poisteniamotorového vozidla, ale na Slovenskom trhu sú už aj poisťovne, ktoré už aj k zákonnému, čiže k povinnému zmluvnému poisteniu pripájajú toto krytie proti nepredvídateľným náhodným živelným udalostiam. Čiže aj zákonné poistenie už môže mať toto krytie.

Poškodený motorista by mal samozrejme, čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu a oznámiť túto udalosť najneskôr do 15 dní a počkať samozrejme s opravou motorového vozidla, až potom ako sa uskutoční obhliadka zničenia či poškodenia tohto motorového vozidla.