Nové registračné poplatky sú od februára realitou

11. 1. 2017

Už koncom leta 2016 sa hovorilo o zmene registračných poplatkoch za prihlásenie vozidiel. K schváleniu zákona nakoniec prišlo a od 1.2.2017 si väčšina majiteľov vozidiel na registračných poplatkoch priplatí. Prečo je to tak?

Návrhom zákona sa mení zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, a to s účinnosťou od 1. februára 2017. Na základe tejto zmeny sa bude výška registračného poplatku odvíjať od výkonu a veku vozidla. Vodiči s vozidlami do 176 kW ušetria, naopak za vozidlá s výkonom nad 176 kW si priplatia. Aktuálne najvyšší možný poplatok (za vozidlo s výkonom viac ako 255 kW) sa z 2 997 € zmení na 3 900 €.

Na čo konkrétne sa musia majitelia vozidiel pripraviť?

  • Registračný poplatok budú majitelia vozidiel platiť pri každom prepise, nie len pri prvom prihlásení vozidla do evidencie. Výrazne sa tak predraží predaj vozidiel.
  • Doteraz jednotný poplatok za prepis vo výške 66 € sa bude určovať podľa vyššie uvedených parametrov. Najnižší poplatok dosiahnu „slabé“ a staršie vozidlá.
  • Výška poplatku sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za 1. prihlásenie a koeficientu zostatkovej hodnoty (podľa veku vozidla od 1. prihlásenia). Nižšie uvádzame konkrétne hodnoty týchto veličín.
  • Uvedený poplatok sa bude okrem klasického prepisu (pri predaji či darovaní) platiť aj pri skončení lízingu, t.j. pri prepise z lízingovej spoločnosti na nového majiteľa. Táto novinka určite nikoho nepoteší.
  • Zľavy majú možnosť získať majitelia vozidiel s alternatívnym pohonom (zľava 50 %), zdravotne ťažko postihnutí majitelia vozidiel (zľava 50 %, zľava 100 % v prípade poberania kompenzačného príspevku).