Nový poisťovateľ na trhu PZP – UNION, a.s.

26. 10. 2009

Takúto možnosť pripravila pre svojich klientov (staro)nová poisťovňa na povinné zmluvné poistenie aj havarijného poistenie, a to poisťovňa Union. Poisťovňa Union sa tak stala univerzálnou poisťovňou na trhu poistenia áut.

Poisťovňa každý týždeň vyžrebuje 7 výhercov s platnou zmluvou povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia a títo získajú povinné zmluvné poistenie na 10 rokov zdarma.

Na trhu zákonného poistenia prináša ako prvá poisťovňa nový prvok výpočtu poistného na základe hmotnosti vozidla. Celkové poistné sa vypočíta v kombinácii s výkonom vozidla. Pri uplatnení automatického 50 % bonusu a ďalších prípadných zliav (napr. zľava za iné zmluvy alebo pre klientov Union Zdravotná poisťovňa) môžu klienti dosiahnuť zaujímavé poistné.

Navyše poisťovňa prichádza s aktuálne najvyššími limitmi poistného krytia a to v dvoch výškach podľa daného produktu (Optimum: 3,0 mil.€ / 3,0 mil. € alebo Excellent: 5 mil. € / 5 mil. €). Rozdiel v poistnom je len 5 %.

Podľa poisťovne je hlavným cieľom, aby zodpovední vodiči platili za PZP menej ako „cestní piráti“. Túto zodpovednosť poisťovňa odmeňuje ako jediná cez „Garanciu odmeny“, ktorá klientom (fyzickým osobám) zaručuje pri 10 mesačnom bezškodovom priebehu odmenu vo výške 10 % z ročného poistného.

Samozrejmosťou sú aj asistenčné služby pre PZP aj havarijné poistenie platné na území SR i v zahraničí. Klientom sú poskytované spoločnosťou EuroCross Assistance a majú jedny z najvyšších limitov na trhu poistenia áut.