O PZP pre rok 2013 aj v magazíne Pozor, zákruta!

8. 11. 2012

Viete, aká je najnovšia povinnosť poisťovní voči poistníkom, aké bude PZP pre rok 2013, ktorí vodiči ušetria a naopak, ktorí si budú musieť priplatiť? Aj na tieto témy odpovedal v rozhovore v magazíne Pozor zákruta! analytik Mgr. Vladimír Cvik z portálu Netfinancie.sk. Pozrime sa preto na jednotlivé témy bližšie.

Predpis poistného na nasledujúce obdobie

Prípadom, že sa ako poistený dozviete neskoro o tom, že vám poisťovňa navýšila poistné, a tým pádom nestíhate podať výpoveď v zákonnej lehote šesť týždňov, už snáď odzvonilo. Od 1.7.2012vám musí totiž každá poisťovňa minimálne 10 týždňov pred koncom poistného obdobia zaslať ako poistníkovi Predpis poistného na nasledujúce obdobie. Na základe tejto informácie sa potom máte právo rozhodnúť, či v poisťovni zotrváte, alebo sa poobzeráte po inej, možno výhodnejšej ponuke. Okrem výšky PZP tam máte uvedený aj posledný deň, kedy je možné písomnú výpoveď doručiť poisťovni. Budete tak dostatočne informovaný o svojich možnostiach v rámci PZP.

Zmenia sa výšky PZP v jednotlivých poisťovniach?

Konkurencia na poistnom trhu na Slovensku naozaj nie je malá. Poisťovne sa predbiehajú v snahe získať si potenciálnych klientov. Povinné zmluvné poistenie je upravované jednotlivých parametrov a na základe nich vám potom vyčíslia poistné pre vaše vozidlo. Takýmito parametrami môže byť objem motora, hmotnosť vozidla, či bezškodový priebeh. Práve posledný z nich využívajú poisťovne na odmeňovanie vodičov, ktorí v poslednom období nespôsobili žiadnu poistnú udalosť, a teda z ich zákonnej poistky neplynulo žiadne poistné plnenie. Títo vodiči zväčša ušetria. Naopak si však priplatia tí, ktorí škodovú udalosť spôsobili, pretože bonus za bezškodový priebeh sa ich netýka. Poistné pre rok 2013 bude však vyššie aj pre mladých vodičov cca do 23 rokov, pretože sú neskúsenou, a tým pádom rizikovou skupinou. Ak má navyše takýto vodič silné auto a pochádza z veľkého mesta, kvôli svojmu PZP si bude musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Aj pre týchto vodičov však existuje možnosť ako ušetriť. Prostredníctvom špecializovaného online portálu pre porovnanie poistenia si môže každý nájsť tú najvýhodnejšiu ponuku PZP a jednoduchým spôsobom si poistenie aj uzatvoriť. Veď prečo platiť viac, keď netreba?

Zaujala vás táto téma? Prečítajte si celý rozhovor s analytikom Mgr. Vladimírom Cvikom z portálu Netfinancie.sk.