Od februára 2010 zavádza AXA segmentáciu PZP!

16. 3. 2010

Poisťovňa AXA zaviedla segmentáciu klientov PZP. Ide o segmentáciu do troch kategórií. Jej platnosť sa začína 15.2.2010. Zavedením segmentácie klientov sa zrušil jednotný spôsob výpočtu výšky poistného podľa výkonu motorového vozidla. Cena povinného zmluvného poistenia závisí nie len od výkonu vozidla, ale navyše aj od trvalého bydliska klienta, konkrétne od regiónu. Najväčší dopad to má na klientov z hlavného mesta a z krajských miest. Tí si priplatia na povinné zmluvné poistenie najviac. Táto novinka sa najmenej dotkne klientov z malých miest a obcí.