Pozor! Nové pravidlo na cestách v Rakúsku

25. 1. 2012

Od 1.1.2012 sa mení spôsob jazdy na diaľniciach a rýchlostných cestách v Rakúsku, teda na tých, ktoré majú dva a viac jazdných pruhov. Na rakúskych cestách je totiž potrebné v prípade zastavenia a spomalenia cestnej premávky z dôvodu kolóny, dopravnej nehody a podobne, jazdiť podľa nasledovných pravidiel:

Cesta s dvomi jazdnými pruhmi

  • Vodiči jazdiaci v ľavom pruhu sa musia držať čo najviac vľavo a vodiči jazdiaci v pravom pruhu čo najviac vpravo s tým, že môžu využiť aj odstavný pruh.

Cesta s tromi a viacerými jazdnými pruhmi

  • Vodiči jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu (vo vonkajšom) sa musia držať opäť čo najviac vľavo a vodiči jazdiaci v strednom a pravom pruhu (v ostatných pruhoch) , sa musia držať čo najviac vpravo. V tomto prípade môžu využiť aj odstavný pruh.

Prečo?

„Jazdný pruh“, ktorý takýmto spôsobom jazdy vzniká sa nazýva „Záchranná ulička“ – Rettungsgasse a je určený pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby, hasičov, policajtov, ale aj pre vozidlá odťahovej služby či cestnej údržby. Nielen, že sa tak umožní rýchlejšie odstránenie dopravnej nehody, ale v prvom rade sa urýchli prístup k zraneným, a tým sa aj zvýšia šance na ich záchranu.

Preto je nedodržanie týchto nových cestných pravidiel aj pokutované, a to od 72 EUR do 2 180 EUR. V prípade, že vodič nechce pokutu zaplatiť, môže mu byť udelený trest obmedzenia osobnej slobody od jedného dňa do 6 týždňov.

Ak preto cestujete do Rakúska, myslite na túto novinku a dodržujte ju, nielen že sa vyhnete pokute, ale aj prispejete k záchrane života!