PZP a havarijné poistenie

29. 6. 2011

Prepis rozhovoru s Vladimírom Cvikom, Netfinancie s.r.o.

Red: Téma je známa, dotýka sa mnohých z nás. Autom jazdíme denne takmer všetci. Preto sa na povinné zmluvné poistenie pozrieme bližšie. Viac nám porozpráva výkonný riaditeľ portálu netfinancie.sk pán Vladimír Cvik a spolu s ním aj Marek Čóka, marketingový riaditeľ portálu rychlepoistenie.sk. Páni, vitajte v štúdiu.

VC, MC: Ďakujeme.

Red: Páni, hovoríme teda o povinnom zmluvnom poistení, povedzme teda na úvod, kde a ako ho môžeme uzatvoriť.

VC: Môžeme ho uzatvoriť v pobočkách jednotlivých poisťovní, alebo si ho môžeme uzatvoriť prostredníctvom sprostredkovateľa alebo makléra, alebo si ho môžeme uzatvoriť prostredníctvom internetových stránok, ktoré sa špecializujú na porovnávanie cien a podmienok povinného zmluvného poistenia.

Red: Sú tam možno nejaké rozdiely?

MC: Ten najhlavnejší rozdiel je v tom, či si poistenie dojednáte priamo v poisťovni, alebo obrátite vlastne na služby nejakého špecializovaného poradcu, ktorý vám vie porovnať produkty viacerých poisťovní. Vie zohľadniť rozdiely v tých poisťovniach, vie vás upozorniť na cenové rozdiely, alebo či si toto sami dokáže urobiť prostredníctvom internetovej stránky.

Red: Čo by ste odporúčali Vy?

VC: Na internetových stránkach dnes nájdete podmienky, poistné podmienky, sadzobníky, ceny a ostatné náležitosti všetkých poisťovní. To znamená človek znalý v internete, vie si všetky podstatné náležitosti o poistnej zmluve, o jej podmienkach, o likvidácii, o limitoch poistného plnenia zistiť. Samozrejme, takisto je možné využiť aj rôzne telefonické linky, callcentrá či už maklérskych firiem, internetových stránok alebo jednotlivých poisťovní.

Pýtali ste sa, či sú rozdiely. Samozrejme, medzi jednotlivými poisťovňami sú zásadné rozdiely napríklad v cene. Pretože všetko to ostatné je determinované zákonom o povinnom zmluvnom poistení.

Red: K tým cenám, pardon, Vás preruším, sa ešte dostaneme, ale máme na linke diváka, ktorý sa k nám dotelefonoval. Pekný deň z Banskej Bystrice, nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň, tu je divák zo Svidníka. Ja by som sa chcel opýtať na také tri veci. Prvá by bola- ako ja mám donútiť toho vinníka, keď ste to v úvode spomenuli, aby on si splnil svoju povinnosť nahlásiť škodu, túto poistnú udalosť, ktorú spôsobil. Môj názor je, že ja osobne, ja som ten poškodený, ja chcem, aby to malo rýchly priebeh, a ten dotyčný sa snaží to oddialovať, poprípade zrušiť to. To by bola prvá otázka, druhá otázka je podvod proti poisťovni. Počujem všade, že poisťovne sa bránia proti podvodníkom, súhlasím, jasné, je to normálne a tak to má byť, ale je tu druhá vec, podvod voči poistencovi alebo inému. Keď poisťovňa si neplní svoje povinnosti voči mne ako poistenému, ktorý platí poistné, ja to považujem za nefér.

Red: Áno, rozumieme otázke, prejdime ešte teda k tej tretej, ak hovoríte že máte tri otázky.

Divák: Tú tretiu som už zabudol. Dobre, ďakujem vám, budem počúvať.

Red: My ďakujeme za zavolanie, dovidenia. Tak páni poďme pekne po poriadku. Ako donútiť vinníka nahlásiť poistnú udalosť?

VC: Predpokladáme, že pán mal škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu pri ktorej je zrejmý a jasný vinník. V prípade že na mieste nehody podpísali záznam o dopravnej nehode, na ktorom sa vinník k tej škodovej udalosti a k tomu, že spôsobil dopravnú nehodu priznal, tak je to potom veľmi jednoduché. Nemusí ani nahlasovať tento vinník, ak nemá záujem a chuť, stačí ak by nahlásil túto poistnú udalosť priamo poškodený, pretože už má na zázname o dopravnej nehode podpis tohto vinníka.

V prípade že tak neurobili a vinník je známy a známe je aj motorové vozidlo, ktoré spôsobilo poškodenému túto škodu, môže sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá zabezpečí šetrenie tejto udalosti a v prípade že vina sa naozaj potvrdí, tak podnikne súdne kroky, aby bolo plnenie voči tomuto poškodenému.

Red: Pán Čóka chce doplniť…

MC: Ak vinník na mieste nehody nie je ochotný nijakým spôsobom podpísať vyhlásenie o tom, že vlastne zapríčinil túto dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, tak jednoznačne sa vtedy odporúča volať políciu, ktorá je oprávnená došetriť a stanoviť vinníka.

Red: Určite sa dostaneme aj k druhej otázke nášho diváka, ktorý nám telefonoval, teraz ale dáme prednosť divákovi, ktorý je v tejto chvíli na linke. Príjemný deň z Banskej Bystrice, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň, tu je poslucháč, chcel by som sa opýtať- zákonné poistenie sa dáva na určité obdobie, na jeden rok. Ak sa nevypovie, náhodou, tá zmluva, dokedy môže poisťovňa pýtať za to zákonné poistenie zaplatiť?

MC: Ak sa zmluva vlastne nevypovie v zmysle Občianskeho zákonníka, kedy poistník, v prípade ak chce zmeniť poisťovňu, ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je povinný oznámiť poisťovni túto svoju vôľu najneskôr do 6 týždňov pred výročným dňom poistenia, čiže pred tým dňom, kedy vlastne poistenie buď uzatvoril alebo kedy má počiatok poistný rok. Tento dátum si vie jednoducho zistiť, skontrolovať na tzv. Bielej karte, na potvrdení o poistení, k tomuto dátumu môže odpočítať tú lehotu 6 týždňov, kedy vlastne poisťovňa musí mať k dispozícii výpoveď klienta.

Red: Rozumiem, poďme k tej druhej otázke nášho diváka, ktorý sa dotelefonoval ako prvý. Podvod voči poisťovni, skúsme to rozdeliť. Predsa len, ako to je v súčasnosti. Boli obľúbené tie poistné podvody, aká je situácia teraz, zmenilo sa to?

VC: Neporozumel som celkom otázke, otázke Vášho diváka.

Red: Dobre, môžeme to rozdeliť tak. Poistné podvody, to bude jedna vec. Sú ešte aktuálne? Sú obľúbené medzi podvodníkmi?

MC: Sú, boli a budú.

Red: A čo sa týka toho podvodu voči poistenému, teda voči divákovi. V akých prípadoch sa môže stať teda, že sa nenaplní tá poistná udalosť? Aké sú tam najčastejšie chyby?

VC: Nevieme, čo divák myslel tým, že sa cíti poškodený, podvedený poisťovňou. V zásade držitelia motorových vozidiel, vodiči sa môžu cítiť byť poškodení vtedy, ak im napríklad poisťovňa včas neoznámi aké bude ich poistné na ďalšie poistné obdobie, teda na ďalší rok. Alebo sa môžu cítiť byť poškodení tým, že poisťovňa, v ktorej má poistenie zodpovednosti škodca, ktorý im spôsobil nehodu, plní menej ako si on predstavoval. To sú také dve najčastejšie dôvody nespokojnosti klientov pri povinnom zmluvnom poistení. A čo sa týka tých poistných podvodov ja mám za to, že poistné podvody sa diali v minulosti viac ako sa dejú dnes. Existuje centrálny register, Slovenská kancelária poisťovateľov, a tie poistné podvody sú len pri likvidácii škodových udalostí.

Red: Dobre, ďakujem veľmi pekne, na linke máme ďalšieho diváka. Nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň, ja by som mal jednu otázku. Ja som zaplatil v januári na celý rok poistku, a 15. januára som predal auto. Chcem sa pánov spýtať, koľko dní môže poisťovňa zadržiavať moje peniaze, aby mi vrátila čiastku späť? 145€, to je dosť.

VC: Ak ste predali motorové vozidlo…

Divák: Áno, zaplatil som si na celý rok …

VC: …tak ste, samozrejme, povinný oznámiť poisťovni tento akt výpoveďou a s predložením kópie technického preukazu.

Divák: Áno, ja som to odovzdal, len mi zadržiavajú tri mesiace peniaze. Zo zákona koľko mi môžu zadržiavať…?

VC: Toto nedefinuje ani Zákon o povinnom zmluvnom poistení ani Občiansky zákonník ani poistné podmienky jednotlivých poisťovní. To znamená ja Vám odporúčam, aby ste sa obrátili na poisťovňu s nejakou urgenciou aby vyplatili tzv. nespotrebované poistné, to znamená poistné, na ktoré poisťovňa už nárok nemá.

Red: Tie ceny poistného sú rôzne. Od čoho sa vlastne odvíjajú tie ceny?

MC: V prvom rade každá poisťovňa má iné segmentačné kritériá, má inú sadzbotvorbu, ráta s iným rizikom a celkovo stanovuje iné sadzobníky. Dôležité je nájsť si poisťovňu, pre ktorú je klient zaujímavý segment. Poisťovne klientov, ktorých chcú, vedia zvýhodniť výhodnou sadzbou. V tom prípade, naozaj najjednoduchšie a najefektívnejšie je porovnať si ceny viacerých poisťovní a zvoliť si tú najlacnejšiu.

Red: Už nám prichádzajú mailové otázky, ale prednosť dostáva divák, ktorý je na telefónnej linke. Príjemný podvečer, počujeme sa?

Divák: Dobrý deň z Martina. Chcel by som sa vás opýtať, keď vodič nabúra do lesnej zveri a spôsobí mu škodu. Lesná zver ujde, zavoláte policajtov a policajt to nemôže spísať, lebo tam nie je lesná zver a škoda vznikla. Kto ju hradí?

Red: Ďakujeme za otázku.

VC: To už je záležitosť plnenia z havarijného poistenia. Zákonné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorového vozidla takéto škody nekryjú. Takže ak Váš divák nemal havarijné poistenie, obávam sa že tú škodu bude musieť znášať sám, v plnej miere.

Red: Dobre. Povedzme, sme predsa len relácia o peniazoch, o šetrení. Dá sa aj ušetriť na poistnom? Ak áno, ako?

MC: Myslím si, že výrazne a už som to povedal, hlavne porovnaním ponúk poisťovní a zvolením tej najvýhodnejšej, najlacnejšej.

VC: Povinné zmluvné poistenie je produkt ako každý iný, alebo tovar ako každý iný. Každá poisťovňa má vlastnú obchodnú politiku, má vlastné segmentačné kritériá, oceňuje istých klientov, druhá ich neoceňuje, a v zásade je porovnanie dobré hlavne preto, že každá poisťovňa môže odvíjať ceny a sadzby poistného od úplne iného parametra motorového vozidla. Kým jedni od kubatúry motorového vozidla, tak iní vsádzajú kilowatty, čiže výkon motora, dokonca už aj najväčšia prípustná celková hmotnosť ako parameter zohráva úlohu pri stanovení konečnej ceny. Takže porovnanie určite môže ušetriť peniaze.

Red: Chcete niečo doplniť, alebo prerušiť…žiaľ, máme diváka na linke, dáme prednosť divákovi, potom môžeme doplniť. Nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Ja by som sa chcel spýtať, že na jednostopové motorové vozidlo, moped, či treba mať zákonnú poistku a keď áno, tak prečo neexistuje nejaká sezónna poistka, keď to využívame iba určitý čas. Ďakujem.

Red: Ďakujeme pekne za otázku. Tak ako to je?

VC: Samozrejme, moped je motorové vozidlo, ktoré jazdí na pozemných komunikáciách. V zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení musí mať povinné zmluvné poistenie. Divák sa pýta, prečo nemôže na sezónu, napríklad od mája do októbra, kedy sa jazdí… toto je častá otázka všetkých motocyklistov a motorkárov. Jednoducho v minulosti bolo, že sa poisťovali takéto motorové vozidlá aj na dobu určitú, to znamená napríklad na obdobie jedného polroka. V súčasnosti poisťovne od tohto trendu upúšťajú. Je to možné už len v niektorých poisťovniach a to za určitých podmienok. Takže je dobré aby sa divák obrátil na niektorú zo špecializovaných firiem, maklérov alebo internetových portálov, kde mu vysvetlia, v ktorých poisťovniach je takéto poistenie na dobu určitú ešte možné.

Red: Dáme teraz priestor aj divákom, ktorí nám napísali email.

-,,Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak mi počas neskorých nočných hodín nejaký vandal poškodil čelné sklo, mám nárok z povinného zmluvného poistenia na úhradu tejto škody?“ ďakuje divák Miro, alebo Mirec…

MC: Jednoznačne nie, bohužiaľ. Povinné zmluvné poistenie nemá za predmet poistenia vozidlo ale zodpovednosť…škoda, ktorú môžem s tým vozidlom spôsobiť. Tam si často vlastne ľudia mýlia…ale keby mal havarijné poistenie, tak samozrejme. Tam vlastne už je poistené samotné vozidlo, takže tam by sa to riešilo s havarijnou poisťovňou.

Red: Ďalšia otázka.

,,Vážená redakcia chcem sa opýtať, či sa poistka platená na splátky predraží všade rovnako, alebo je to v závislosti od spoločností. Aké je celkové navýšenie?“ takže aká je skúsenosť, prax?

MC: Myslím že v súčasnom stave trhu to navýšenie nie je nejaké markantné. Myslím si že vo väčšine poisťovní nie sú ročné platby poistného zvýhodnené. V súčasnej dobe.

Red: Páni, tých otázok máme ešte niekoľko, ale, žiaľ, prvú časť relácie už pomaly budeme musieť ukončiť. Veľmi krátko, ale máme tu zaujímavé materiály, ktoré ste so sebou priniesli do štúdia. Povedzme o čo ide, na čo nám slúžia.

VC: Priniesli sme to preto, aby si diváci, motoristi uvedomili, že takéto tlačivo mnohokrát predíde rôznym problémom, dokazovaniu viny alebo nenahláseniu škodovej udalosti do poisťovne, napríklad vinníkom. Väčšina motoristov, predpokladáme, nenosí záznamy o dopravnej nehode od jednotlivých poisťovní vo svojom aute, pritom je to veľmi jednoduché. Každá poisťovňa dáva pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia motoristovi takéto tlačivo. Ak ho aj nemá, je potrebné vždy zapísať tie základné udalosti o priebehu nehody, o obidvoch vodičoch na nejaký čistý papier, samozrejme s podpisom oboch účastníkov nehody. Tak sa predíde tomu dokazovaniu kto bol alebo nebol vinník a poškodený.

Red: Páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. Pán Cvik, s vami sa nelúčim definitívne, pretože Vy, milí diváci, máte možnosť aj naďalej sa pýtať na telefónnom čísle 0918 381 297. Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy môžete klásť, odpovedať vám bude pán Cvik no a v závere relácie sa k vaším otázkam ešte vrátime.


Red: …do štúdia sa už ale vrátil pán Cvik a ja som zvedavý, ktoré otázky týkajúce sa poistenia motorových vozidiel vás najviac zaujímali. Takže?

VC: Drvivú väčšinu som, samozrejme, nestihol zodpovedať, ale…vašich divákov zaujímalo, ako postupovať v prípade že poisťovňa si dáva načas s likvidáciou poistnej udalosti. To bola jedna z častých tém. Druhá, ako postupovať ak sa nehoda stala v zahraničí, do akého obdobia je potrebné nahlásiť škodovú udalosť- je to do 30 dní, a čo robiť v prípade, že to nahlásil poškodený alebo pôvodca neskôr. A tretí okruh tém sa týkal prečo poisťovne zvyšujú poistné na ďalšie poistné obdobia alebo kedy musia poisťovne oznámiť motoristovi poistné na najbližší kalendárny alebo technický rok.

Red: Aha, a čo ste im odpovedali, poradili, napríklad v tejto tretej časti?

VC: Zákon o povinnom zmluvnom poistení definuje len povinnosť poisťovní zverejniť sadzobníky na nový kalendárny rok do 31. októbra predošlého roku. Ale kedy musí konkrétnemu motoristovi poisťovňa oznámiť, aké bude poistné na ďalší rok alebo na ďalšie poistné obdobie, tak toto, žiaľ, definované nie je. Ani v Zákone o povinnom zmluvnom poistení a vo väčšine prípadov ani v poistných podmienkach.

Red: Dá sa možno nejako odhadovať, ako sa tá cena bude pohybovať? Na budúci rok. Či to pôjde vyššie, nižšie?

VC: Je predpoklad že ceny povinného zmluvného poistenia sa už dostali na pomyslené dno práve nástupom niektorých poisťovní v ostatných rokoch. Aj preto, že to poistné je naozaj veľmi nízke, jedno z najnižších v okolitých krajinách a vôbec v Európe. Takže je predpoklad že poistné bude rovnaké, alebo sa mierne, mierne môže zvýšiť. Ale to len u niektorých segmentov a u niektorých kategórií vodičov.

Red: Čo by ste odporúčali v prípade, že sa nám tá autonehoda stane v zahraničí, koho okamžite kontaktovať, možno čo zdokumentovať, nájsť si nejakých svedkov nehody…

VC: Väčšina poisťovní má aj pri povinnom zmluvnom poistení, ale vždy u havarijného poistenia tzv. asistenčnú kartu. Ak si motorista nie je istý, čo má robiť v zahraničí, určite by som odporúčal kontaktovať vlastnú poisťovňu, kde mám havarijné poistenie, alebo nejakú asistenčnú službu konkrétnej poisťovne, kde mám povinné zmluvné poistenie. Čo určite neodporúčam je, nepodpisovať v zahraničí žiadny papier, žiadny záznam, žiadne tlačivo v jazyku, ktorému nerozumieme. Mohlo by sa stať že podpisujeme niečo, na čo by sme potom doplatili, alebo čo by nám nebolo v budúcnosti veľmi príjemné.

Red: Už sme spomínali v tej prvej časti relácie, že poistenie sa dá uzatvoriť aj cez internet. Plynú z toho možno aj nejaké konkrétne výhody?

VC: Internet je veľmi rýchly, konformný a prostredníctvom internetu sa človek veľmi jednoducho dostane k cene pre svoje konkrétne vozidlo. Keby si mal prejsť všetky internetové stránky poisťovní, alebo mal by sa rozprávať so zástupcami desiatich poisťovní, určite by to zabralo nejaký čas. Takto v priebehu niekoľkých málo minút má cenu pre svoje konkrétne vozidlo, pre seba ako poistníka. To znamená mladý vodič môže mať drahé poistenie v jednej poisťovni, ale štandardné poistenie ako priemerný človek, alebo starší človek, v inej poisťovni.

Red: Dá sa ešte aj dojednať konkrétne tá cena? A veľmi krátko Vás poprosím, môžeme prísť do pobočky a povedať chcem nižšiu cenu?

VC: Samozrejme, takéto dojednávanie ceny je vždy možné.

Red: Ďakujem veľmi pekne, želám Vám všetko dobré…