Už je možné prihlásenie aj vozidla s volantom napravo!

13. 8. 2014

Členstvo v Európskej únii nám prináša viacero povinností, v niektorých prípadoch však aj výhod, či pozitívnych zmien. K takej prišlo aj v rámci prihlasovania vozidiel do evidencie, konkrétne vozidiel s riadením na pravej strane.

Na našich cestách ich nie je veľa, a ak sa také aj objavilo, nemohlo byť prihlásené do evidencie na Slovensku. Jeho majiteľ tak používal pôvodné značky z krajiny, odkiaľ si auto doviezol, prerobil si riadenie na ľavú stranu (čo však znamená finančné náklady a aj následne možné technické obmedzenia či problémy) alebo jazdil bez platných papierov a čelil tak hrozbe nemalej pokute.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora mení situáciu

Tu sa na scénu dostáva tvrdenie z úvodu. Európska únia, resp. rozhodnutie Európskeho súdneho dvora prinieslo takýmto majiteľom pozitívnu zmenu. Na základe súdneho sporu, ktorý vznikol v Poľsku a Litve po podaní žaloby kvôli predpisom, ktoré povoľovali registráciu len vozidlám s ľavostranným riadením. Európsky súdny dvor tak vyniesol rozsudok, ktorý je záväzný nielen pre Poľsko a Litvu, ale aj pre všetky členské štáty EÚ, a znie:

„Členské štáty nemôžu odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do obehu, alebo použite dopravných vozidiel z dôvodu týkajúceho sa riadiaceho zariadenia, ak toto zodpovedá požiadavkám rámcovej smernice 2007/461 a smernice 70/3112.“

Otázkou zostáva bezpečnosť na cestách…

Na základe tohto rozhodnutia už budeme môcť na našich cestách bežne stretnúť aj vozidlo s volantom na pravej strane a slovenskými značkami. Otázkou ešte ostáva skutočná bezpečnosť na našich cestách. Niektorí odborníci na dopravu sa totiž obávajú toho, že naše cesty nie sú prispôsobené na takúto formu riadenia, keďže sa jazdí vpravo. Môže sa to prejaviť najmä pri predbiehaní. Vodič s riadením napravo sa totiž musí až priveľmi vyradiť zo svojho pruhu do protismeru, aby vôbec videl, či je predbiehanie možné a bezpečné. Niekedy už to samotné však môže spôsobiť problém. V každom prípade už ide o otázku používania vozidla, nie samotného povolenia registrácie, keďže takémuto riziku sme boli na našich cestách vystavovaní aj predtým. Uvidí sa len, či povolenie registrácie nezvýši výskyt takýchto vozidiel na našich cestách alebo aj naďalej ostanú u nás len akousi raritou.