Hlavná stránka >> Aké produkty pre PZP vám ponúkajú poisťovne?

Povinné zmluvné poistenie – produkty poisťovní

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Allianz ponúka v rámci zákonného poistenia 3 poistné balíky s uvedeným poistným krytím:

Povinné zmluvné poistenie – modul BASIC

Povinné zmluvné poistenie – modul STANDARD

Povinné zmluvné poistenie – modul OPTIMAL

Bonusy a zľavy:

 • bonusy pre vybrané kategórie vozidiel
 • zľava do 15 % pre vozidlá do 3,5 t, do 10 % pre ostatné
 • zľavu do výšky 7 %, ak sa rozhodnete pre spoluúčasť
 • rýchla likvidácia poistných udalostí
 • poistné plnenie bez uplatnenia amortizácie

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Povinné zmluvné poistenie

 • pre osobné a nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 t a taktiež pre prívesné vozíky za osobné automobily do 750 kg (vrátane obytných)
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 2,5 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • zdarma široké a kvalitné asistenčné služby od AXA Assistance CZ, s.r.o. (na území SR i v zahraničí)
 • výhodné a široké pripoistenia: pripoistenie rozsiahlejšej právnej asistencie - Komfort; pripoistenie skiel; pripoistenie batožiny, pripoistenie náhradného vozidla ; úrazové pripoistenie; živelné pripoistenie; pripoistenie poškodenia a stretu so zverou

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • zľava pre určité vekové skupiny vodičov (40 % nad 30 rokov, 50 % nad 40 rokov)
 • zľava 50 % pre klientov s prideleným IČO
 • zľava pri ročnej platbe
 • individuálna tvorba cien (podľa viacerých údajov klienta a vozidla)
 • široká ponuka pripoistení a asistenčných služieb

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa ponúka klientom na výber 2 balíky povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie

Jednotlivé balíky PZP sa líšia len výškou limitov poistného plnenia, a to nasledovne:

 • PZP Štandard – poistné limity na zdraví 6 070 000 € a na majetku 2 000 000 €
 • PZP Nadštandard – poistné limity na zdraví 7 000 000 € a na majetku 7 000 000 €

Zákonné poistenie uzatvoreného v ČSOB platí na celom území SR, území členských štátov EÚ a ďalších štátov, s ktorými má SKP vzájomnú dohodu (uvedené sú na zelenej karte). V rámci asistenčných služieb vám bude poskytnutá pomoc pri nehode alebo poruche vozidla doma aj v zahraničí, a to: oprava na mieste (do 150 € v zahraničí), odťah (do 150 € v zahraničí) a úschova vozidla (na 10 dní), otvorenie alebo výmena zámku v prípade straty kľúčov, pomoc pri defekte (do 60 €), náhradné vozidlo na 48 hod. v prípade krádeže). K základnému balíku si môžete uzatvoriť pripoistenie:

 • skiel
 • živelných udalostí
 • poškodenia a stretu so zverou
 • rozšírenej asistencie Prémium

Bonusy a zľavy:

 • vstupný bonus pre klientov až do 55 %
 • výhodné sadzby pre klientov z menších regiónov a vozidlá s menším výkonom motora
 • zľava 5 % za iné uzatvorené poistenie (iný produkt)
 • zľava 5 % za ročnú platbu
 • zľava 10 % za bezpečnostnú výbavu vozidla
 • asistenčné služby s platnosťou aj v zahraničí a široká ponuka pripoistení 

Generali Poisťovňa, a.s.

V Generali Poisťovni si môžete uzatvoriť zákonné poistenie v týchto variantoch:

Povinné zmluvné poistenie – produkt ŠTANDARD

Povinné zmluvné poistenie – produkt PLUS

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %
 • výhodné ceny poistného pre starších vodičov, pri ktorých sa predpokladá väčšia skúsenosť
 • lepšie ceny pre vozidlá staršie ako 12 rokov
 • lepšie ceny pre určité vybrané značky a modely áut, autá s nižším objemom motora
 • možnosť výberu viacerých pripoistení
 • poistné plnenie bez uplatnenia amortizácie
 • možnosť nahlásenia dopravnej nehody prostredníctvom mobilnej aplikácie

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Povinné zmluvné poistenie

PZP určené pre územie SR a zahraničie (krajiny, ktoré sú uvedené na zelenej karte a sú súčasťou medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti) je možné v Generteli uzavrieť s nasledovným poistným krytím:

 • 5 mil. € - za škody na zdraví a pri nákladoch súvisiacich s usmrtením, pričom sa neberie ohľad na počet zranených resp. usmrtených
 • 1 mil. € - za škody, ktoré vznikli poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou vozidla a ako náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených

Bonusy a zľavy:

 • zdarma získate balík asistenčných služieb (pomoc v prípade nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva a pod.), ktoré sú dostupné nepretržite 24/7
 • lepšie ceny poistného pre vodičov, ktorí jazdia dlhé obdobie bez nehody a dlhodobo vlastnia vozidlá
 • ďalšie zľavy súvisiace s frekvenciu platby poistného

Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Povinné zmluvné poistenie

 • je možné uzavrieť pre viacero druhov vozidiel (motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné MV do 3,5 t, nákladné nad 3,5 t, prívesy)
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • klient s platnou zmluvou PZP získa zdarma asistenčné služby Groupama Assistance od spoločnosti Europ Assistance, s.r.o., ktoré sú mu k dispozícii nonstop aj zo zahraničia. Vzťahujú sa na prípad dopravnej nehody alebo poruchy vozidla
 • zdarma pripoistenie čelného skla (pre osobné MV do 3,5 t) – zmluvy uzavreté do 31.10.2009

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %, dodatočná zľava až do 15 %
 • zľava 10 % v prípade rodičov s deťmi do 15 rokov
 • zľava 10 % za iné poistenie v tejto poisťovni
 • zľava 10 % pre vozidlá s nízkou hmotnosťou a 15 % pre vozidlá na benzín
 • zľava za účet v OTP Banke Slovensko, a.s. vo výške 5 %
 • zľava v prípade trvalého bydliska v menšom meste alebo na vidieku a pre starších klientov
 • bez uplatňovania amortizácie a s možnosťou uzatvoriť si poistenie 6 mesiacov pred začiatkom poistenia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie – GARANT PLUS

Povinné zmluvné poistenie – EUROGARANT PLUS

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • zľava 20 % pre dôchodcov nad 65 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • v základnej cene poistenia aj úrazové poistenie vodiča a členov posádky a poistenie živlu
 • asistenčné služby zdarma, pri vyššom limite rozšírené asistenčné služby + poistenie batožiny

Kooperativa poisťovňa, a.s.

PZP od poisťovne Kooperativa poskytuje poistné krytie pre všetky druhy vozidiel (osobné, nákladné, ale aj prívesy, motocykle a podobne). Na výber sú dva poistné balíky:

Povinné zmluvné poistenie – PARTNER

Povinné zmluvné poistenie – EUROPARTNER

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • zľava 20 % pre dôchodcov nad 65 rokov a rovnako pre držiteľov preukazu ZŤP
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • zdarma asistenčné služby a zaujímavé pripoistenia (úraz, živel, stret so zverou)
 • pri poskytovaní poistného plnenia poisťovňa neuplatňuje amortizáciu

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

 • prvá možnosť vyskladať si PZP na mieru (je možné mať PZP, havarijné a cestovné poistenie na jednej poistnej zmluve)
 • limity poistného krytia sú 5 mil. € pri škodách na živote a zdraví a 1 mil. € pri škodách na majetku
 • možná je aj mesačná platba poistného okrem ročnej, polročnej a štvrťročnej
 • predvyplnenie dostupných údajov na základe zadanej ŠPZ
 • prvé neviazané zákonné poistenie s možnosťou výpovede do 24 hodín
 • asistenčná služby pri poruche a havárii v zahraničí s limitom až 1000 €, na Slovensku dokonca bez limitu

Bonusy a zľavy:

 • automatický bonus za bezškodovosť
 • možnosť vyskladať si poistenia auta aj vrátane pripoistení (živel, krádež, vandalizmus, havária)
 • ročná, polročná, štvrťročná, ale aj mesačná platba poistného
 • výpoveď poistnej zmluvy vybavená do 24 hodín, keďže poistenie je bez viazanosti na poistné obdobie
 • samoobhliadka pri uzatváraní pripoistenia aj pri poistnej udalosti, prostredníctvom mobilnej aplikácie

Union poisťovňa, a.s.

Zákonné poistenie od Union poisťovne je možné uzatvoriť pre osobné aj nákladné vozidlá, ale aj pre motocykle, prívesy a podobne v týchto variantoch:

Povinné zmluvné poistenie – OPTIMUM

Povinné zmluvné poistenie – EXCELLENT

Bonusy a zľavy:

 • bonus do výšky 50 % pre každého nového klienta
 • zaujímavá zľava za uzatvorenie poistenia cez internet
 • lepšie ceny poistného pre vybrané regióny Slovenska a vozidlá s nízkym výkonom a malou hmotnosťou
 • zľava 5 % za verných klientov (klientov Union poisťovne alebo Union zdravotnej poisťovne)
 • področné splátky poistného sú bez navýšenia
 • vyššie poistné limity ako stanovuje zákon
 • súčasťou sú kvalitné asistenčné služby (odťah vozidla, náhradné vozidlo pri poruche, oprava defektu na mieste a pod.)

UNIQA poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

 • je možné uzavrieť pre viacero druhov vozidiel (motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné MV do 3,5 t, nákladné nad 3,5 t, prívesy)
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • každý klient s platnou zmluvou PZP získava program pomoci - asistenčné služby UNIQA Assistance v prípade nehody, havárie alebo iného poškodenia vozidla na území SR i v zahraničí
 • možnosť využiť pripoistenie čelného skla, pripoistenie pre vodiča poisteného vozidla – pripoistenie smrti následkom havárie alebo pripoistenie trvalých následkov v dôsledku havárie

Bonusy a zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
 • výhodnejšie ceny pre vodičov z menších miest, nad 30 rokov s vozidlom s nižším výkonom a objemom motora
 • štvrťročné i polročné splátky bez navýšenia
 • nonstop asistenčné služby doma aj v zahraničí
 • možnosť uzatvoriť si viaceré pripoistenia 

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

 • pre osobné a nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 t a taktiež pre prívesné vozíky za osobné automobily do 750 kg
 • poistné krytie je vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku a ušlom zisku
 • výhodné sadzby podľa výkonu motora
 • klienti automaticky získavajú bezplatne atraktívny balík asistenčných služieb pre prípad dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže na území SR i v zahraničí
 • • možnosť výhodných pripoistení: úrazové pripoistenie až v 2 variantoch, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča, pripoistenie skiel

Bonusy a zľavy:

 • vernostné zľavy pre klientov poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne 5 až 10 %
 • k platnému PZP možnosť uzatvoriť poistenie prívesu do 3,5 t len za 9 € ročne
 • široká ponuka pripoistení (úraz, právna ochrana, čelné sklo).
 • poskytnutie náhradného vozidla po nehode až na 5 dní zdarma v rámci širokého balíka asistenčných služieb
 • začiatok poistenia môže byť aj 6 mesiacov od dňa uzatvorenia PZP
Porovnať ceny PZP »