Prihlásenie vozidla typu „C“ do evidencie

Od 1. septembra 2013 je na základe novely zákona o cestnej premávke umožnené jazdiť po cestách aj tzv. podomácky vyrobeným vozidlám. Ide o traktory, vlečky a iné doma vyrobené vozidlá, pričom nezáleží na ich technickom stave a nepodliehajú tak technickej či emisnej kontrole.

Aké podmienky platia pre doma vyrobené vozidlá, s ktorými chceme jazdiť?

Takéto vozidlá musia spĺňať viacero podmienok:

  • neboli schválené pre premávku
  • používajú sa len na poľnohospodárske a lesné práce
  • nejde o vozidlá typizované, jednotlivo vyrobené (na základe licencie) alebo dovezené zo zahraničia
  • musia mať pridelené špeciálne evidenčné číslo typu „C“ na základe prihlásenia do evidencie
  • pre prevádzku môžu využívať iba cesty III. triedy, miestne a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti

Potrebné je dodať, že majiteľ podomácky vyrobeného vozidla musí o prihlásenie požiadať na dopravnom inšpektoráte podľa miesta svojho trvalého bydliska a na základe neho mu bude pridelené oprávnenie na dobu 3 rokov. Nejde tak o jednorazové oprávnenie bez vymedzenia doby platnosti. Majiteľ môže získať aj špeciálnu výnimku, a v takom prípade môže vo vymedzenom čase a počas konkrétnej trasy vozidla použiť aj cesty I. a II. triedy alebo cesty za zníženej viditeľnosti.

Čo je potrebné pre prihlásenie podomácky vyrobeného vozidla?

Na dopravný inšpektorát v mieste trvalého bydliska majiteľa je nutné doručiť:

  • fotodokumentáciu vozidla (uvedená aj ako podmienka žiadosti)
  • poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom typu „C“ vo výške 33 €

Poznámka: Od 1.8.2019 sa pri úkonoch spojených so zmenou v evidencii vozidla nepredkladajú papierové žiadosti. Celú administratívu spracováva pracovník na dopravnom inšpektoráte. Občan je povinný priniesť len platný občiansky preukaz, prílušné dokumnety a prípadné splnomocnenia.

Ak chcete svoje doma vyrobené vozidlo využívať na cestách, určite ho prihláste, v opačnom prípade, bez zvláštneho EČV, môžete dostať pokutu až do výšky 500 € a stratiť vodičský preukaz až na 1 rok!

Dobrou správou je, že pri prihlasovaní na dopravnom inšpektoráte nie je nutnosťou privezenie daného vozidla na obhliadku. Rovnako ušetríte aj na emisnej a technickej kontrole, ktoré sa nevyžadujú.

Aj vozidlá typu C musia mať PZP

Ako pri všetkých vozidlách, ktoré sa používajú na cestách, aj pri vozidlách typu „C“ musíme myslieť na ochranu tretích osôb v prípade spôsobenia škodovej udalosti. Preto si musia držitelia aj týchto vozidiel uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Na rozdiel od bežného je však výška poistného stanovená pevnou a jednotnou sumou 25 €. Poisťovne majú totiž pre tieto vozidlá samostatnú kategóriu. Nie je preto možné zohľadňovať zľavy či naopak prirážky, ktoré vyplývajú z veku držiteľa, výkonu motora či okresu evidencie. Niektoré poisťovne však ponúkajú vyššie poistné krytie, pri ktorom je samozrejme jednotné poistné vyššie.

Postup uzatvorenia PZP je ešte jednoduchší ako pri ostatných vozidlách!

Stačí využiť online kalkulačku PZP a poistenie získate ihneď z pohodlia domova. Navyše nemusíte vkladať viacero údajov, keďže poistné je jednotné. Stačí zvoliť kategóriu vozidla „Vozidlo s EČV typu C“, zadať osobné údaje držiteľa a základné informácie o vozidle a návrh poistnej zmluvy odoslať. Následne ešte zostáva uhradiť poistné za PZP, aby bolo aj platné, a uzatvorenie poistenia napr. na doma vyrobený traktov máte úspešne za sebou.