Cenníky

Neviete, aký je poplatok pri dovoze vozidla zo zahraničia, aký pri prepise vozidla z iného okresu, či výška cla? Viete koľko si pripraviť, ak musíte absolvovať kontrolu originality? Jednotlivé poplatky a ceny úkonov na dopravnom inšpektoráte, obvodnom úrade dopravy či iných inštitúciách nájdete v prehľadnej forme. Budete tak vedieť, koľko finančných prostriedkov Vás činnosti súvisiace s Vašim vozidlom budú stáť. Samozrejme väčšina poplatkov je nutná vo forme kolkov.

Rady a tipy

Správne poplatky za úkony spojené s evidenciou motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte

Dane, clá a poplatky pri dovoze vozidla zo zahraničia