Zákony a vyhlášky

Všetky záležitosti týkajúce sa evidencie vozidiel či uzatvárania PZP podliehajú presnej legislatíve, ktorú je potrebné dodržať. Je však dôležité o nej vedieť. Viete preto, aké zákony a vyhlášky platia v konkrétnych prípadoch a situáciách? S tými najdôležitejšími, ktoré upravujú a ovplyvňujú procesy ohľadom evidencie vozidiel, dovozu vozidiel či PZP sa môžete jednoducho oboznámiť.

Zákon «548/2007» Z.z.

Ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 30.11.2007
Účinnosť od: 1.1.2008
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 230/2007 strana 3971

Znenie zákona: Zákon 548/2007 Z.z.

Zákon č. 106/2018 Z.z (znenie zákona s účinnosťou od 20.5.2018)

O prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nahradil  pôvodný zákon o cestnej premávke.

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 13.4.2018
Účinnosť od: 120.5.2018

Zákon č. 106/2018 Z.z

Zákon č. 8/2009 Z.z. (znenie zákona s účinnosťou od 2/2009)

9/2009 Z. z. – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť: od: 16. 1. 2009
Účinnosť časovej verzie : od: 1.1.2017

Zákon č. 8/2009 Z.z. (znenie zákona s účinnosťou od 2/2009) (pdf 374 KB)
Doplnenie zákona č.8/2009 Z.z. (zmeny s účinnosťou od 9/2011) (pdf 220,33 KB)
Aktuálny Zákon č. 8/2009 Z.z. ( s účinnosťou od 1/2017) (pdf 1,19 MB)

Sadzobník pokút platný od 1.1.2016 v úplnom znení

Sadzobník pokút od 1.1.2016

Sadzobník pokút platný od 1.1.2016 v úplnom znení (pdf 694,38 KB)

Sadzobník pokút platný od 1. 7. 2012

Prezrite si aktuálny sadzobník pokút, ktorý platí od 1. júla 2012. Viaceré pokuty sa zvýšili, je preto dobré informovať sa!

Sadzobník pokút platný od 1. 7. 2012 (pdf 346,53 KB)

Zmeny vo výškach pokút od 24. 7. 2012

Od 24.7. platia v niektorých prípadoch vyššie pokuty a zaviedlo sa pre vodičov aj napomenutie. Viete všetko o týchto zmenách? Ak nie, dozviete sa!

Zmeny vo výškach pokút od 24. 7. 2012 (pdf 212,26 KB)

Vyhláška MZ z 8. 4. 2009 – Autolekárničky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

Vyhláška MZ z 8. 4. 2009 – Autolekárničky (pdf 129,2 KB)