Aké pripoistenia si môžete uzavrieť v rámci PZP?

Pre rozšírenie vašej poistnej ochrany si v rámci PZP môžete uzavrieť tieto pripoistenia:

  • výtlku
  • živlu
  • stretu so zverou
  • úrazu posádky
  • čelného skla
  • rozšírenej asistencie

Pripoistenie výtlku

Toto pripoistenie chráni vybrané časti automobilu, ktoré môžu byť poškodené následkom prejazdu automobilu po vozovke, ktorá je v zlom stave. V poistných podmienkach jednotlivých poisťovní je zlý stav vozovky vždy presne definovaný a určuje okolnosti, za akých má poistník právo nárok na náhradu škody. Toto pripoistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ku ktorým prišlo na území Slovenska.

Pripoistenie živlu

Na základe tohto pripoistenia sú kryté škody na vozidle, ktoré boli spôsobené následkom vyčíňanie prírodného živla. Vaše vozidlo tak bude kryté pri poškodení alebo zničení následkom požiaru, víchrice, krupobitia, výbuchu, blesku, povodne, záplavy, lavíny, zemetrasenia a podobne. Poistné podmienky, konkrétne limity a prípadné výluky má každá poisťovňa nastavené inak.

Pripoistenie stretu so zverou

Doplnkové pripoistenie kryje poškodenie alebo zničenie vozidla, ku ktorému došlo následkom stretu so zverou. Pri tomto pripoistení si dôkladne preštudujte poistné podmienky, nakoľko má každá poisťovňa stanovený osobitý postup pri takejto poistnej udalosti. Niektoré poisťovne podmieňujú náhradu škody zdokumentovaním miesta nehody, kontaktovaním polície, alebo dodatočným zaslaním fotodokumentácie elektronickou formou.

Pripoistenie úrazu posádky

Toto pripoistenie predstavuje možnosť poistiť sa pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia u vodiča alebo celej posádky. Jednotlivé poisťovne však majú konkrétne podmienky tohto pripoistenia nastavené rozdielne. V niektorých poisťovniach je na základe tohto pripoistenia krytý iba vodič, zatiaľ čo v iných poisťovniach je automaticky súčasťou základného PZP zdarma.

Pripoistenie čelného skla

Prostredníctvom toto pripoistenia si môžete vaše čelné sklo poistiť pre situáciu, kedy prišlo k jeho zničeniu, krádeži alebo poškodeniu následkom akejkoľvek náhodnej udalosti, pričom súčasne neprišlo k poškodeniu iných častí vozidla. Vybrané poisťovne poskytujú v rámci tohto pripoistenia krytie pre všetky sklá na vozidle, prípadnou výlukou môže byť strešné okno.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Asistenčné služby sú spravidla súčasťou PZP zadarmo. Rozšírená asistencia sa od základných asistenčných služieb odlišuje tým, že ma podstatne väčší rozsah a klientovi tak poskytuje pomoc a asistenciu v prípade škodovej alebo inej poistnej udalosti. Toto pripoistenie je odporúčané najmä tým vodičom, ktorí často jazdia autom do zahraničia alebo vodičom z povolania.