Krádež alebo strata dokladov

29. 4. 2010

Prvé pravidlo pri krádeži alebo strate dokladov znie: Okamžite túto situáciu nahláste na polícii!!

Prípad krádeže dokladov

Nahláste okamžite túto skutočnosť polícii na čísle 158, prípadne 112 (nahlásiť je vhodné aj pri strate, pretože nálezca môže doklady rovnako zneužiť ako zlodej)

  1. Na polícii s Vami spíšu protokol o hlásení krádeže, ktorý budete potrebovať pri vybavovaní potrebných dokladov. Rovnako slúži aj pri zneužití ukradnutých dokladov.
  2. V prípade odcudzenia platobných kariet a telefónu, je nutné ich okamžité zablokovanie, t.j. kontaktujte banku a Vášho mobilného operátora, rovnako je však vhodné kontaktovať aj zdravotnú poisťovňu a iné inštitúcie, ktorých preukazy Vám boli odcudzené.
  3. Musíte si čo najskôr požiadať o vystavenie nových dokladov, a to:
  • Občiansky preukaz – do 30 dní od straty alebo odcudzenia
  • Vodičský preukaz – do 7 dní od jeho straty alebo odcudzenia na okresnom dopravnom inšektoráte
  • Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla – stratu alebo odcudzenie je potrebné nahlásiť na okresnom dopravnom inšpektoráte
  • Cestovný doklad (pas)- v prípade straty alebo odcudzenia je povinnosť zaplatenia pokuty
  • Ostatné doklady, karty, preukazy – stratu či odcudzenie je vhodné inštitúciám nahlásiť čo najskôr a nové doklady je vhodné vybavovať, ak už máte vydaný nový občiansky preukaz, najmä z dôvodu overenia identity