Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

2. 5. 2010

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

  • Ak bola prijatá Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a obvodný úrad opravy vydal rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní od začiatku vyradenia odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom na príslušnom orgáne Policajného zboru
  • Vozidlo, ktoré je dočasne vyradené z premávky nemôže byť po celú dobu svojho vyradenia zničené a musí byť kedykoľvek dostupné kontrolným orgánom.
  • Vozidlo, ktoré je dočasne vyradené z premávky sa nemôže na pozemných komunikáciách využívať
  • Ak bude chcieť prevádzkovateľ prevádzkovať dočasne vyradené vozidlo pred uplynutím skončenia dočasného vyradenie, musí predložiť na obvodný úrad dopravy písomnú žiadosť o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky na pozemných komunikáciách