Aká pokuta vám hrozí za neplatnú TK a EK?

Každý prevádzkovateľ vozidla má povinnosť podrobiť svoje auto technickej a emisnej kontrole. Platí to pre všetky automobily, ktoré sú súčasťou premávky na pozemných komunikáciách, majú vydané tabuľky s evidenčným číslom a sú prihlásené na dopravnom inšpektoráte. Za nesplnenie tejto povinnosti prináleží vodičovi sankcia, ktorú mu môžu udeliť policajti pri cestnej kontrole a tiež aj okresný úrad, konkrétne odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Neplatná STK nie je lacná záležitosť

Pokuta za neplatnú servisno-technickú a emisnú kontrolu je rozdelená na dve časti, teda dostanete pokutu za každú neabsolvovanú kontrolu zvlášť, a to 165 € za jednu, spolu 330 €. V prípade, že pokutu uhradíte do 15 dní, dostanete dvojtretinovú zľavu. Za jednu neplatnú kontrolu teda zaplatíte 55 €, spolu 110 €. Dôležité je však to, že uhradiť pokutu nestačí. Neplatnú STK a EK si musíte obnoviť, teda musíte navštíviť stanicu STK a podrobiť vozidlo týmto kontrolám.

Pokuty za tieto neplatné kontroly sa na Slovensku udeľujú od 1.3.2005, kedy tak nariadil zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Slovenská republika musela túto povinnosť zaviesť na základe smernice Európskej únie, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty.

Musí mať tieto kontroly aj nepojazdné vozidlo?

Mnohí vodiči sa mylne domnievajú, že ak je ich vozidlo nepojazdné, technickú a emisnú kontrolu absolvovať nemusia. To však nie je pravda. Povinnosť mať platnú TK a EK je platná pre každé vozidlo, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte, nezáleží pritom na tom, či sa aktívne využíva alebo nie. Ak vlastníte takéto vozidlo a chcete sa vyhnúť pokute sa neabsolvovanú kontrolu STK a EK, môžete vozidlo dočasne odhlásiť.

Stále však platí zásada, že obchádzať tieto povinnosti sa neoplatí. Vždy je lepšie dodržať svoje povinnosti, než potom riešiť pokuty a dodatočné kontroly. Preto si nezabudnite pravidelne kontrolovať platnosť technickej a emisnej kontroly a tiež ostatných dokladov.