Hlavná stránka >> Prihlásenie vozidla >> Dočasné vyradenie vozidla

Vyradenie vozidla dočasne

Ste majiteľom vozidla, ktoré dlhší čas nepoužívate a takpovediac ho máte odstavené v garáži či na dvore? Alebo máte vozidlo, ktoré nie je možné alebo nechcete využívať v zimnom období? Ak ste si istý, že takéto vozidlo v nejakom časovom horizonte využívať nebudete, máte možnosť ho dočasne odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Dočasným vyradením vozidla sa Vám zruší aj PZP, za ktoré nebudete musieť platiť, keďže vozidlo nebudete využívať.

Postup pre dočasné vyradenie vozidla

Prevádzkovateľ vozidla musí splniť niekoľko povinností:

  • spísať Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla  a podať ju na obvodnom úrade
  • zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 do 350 € (výška závisí od dĺžky doby, počas ktorej je vozidlo vyradené z evidencie)

Pozn. Opätovné zaradenie vozidla je bezplatné.

Doklady potrebné k žiadosti pre obvodný úrad

  • preukaz totožnosti
  • veľký technický preukaz
  • doklad o zaplatení poistného, tzv. bielu kartu
  • platný doklad o technickej kontrole a spôsobilosti vozidla na premávku

Na základe žiadosti vydá úrad súhlas a povolenie na dočasné vyradenie vozidla z evidencie, ktoré bude vyradené najskôr k začiatku nasledujúceho mesiaca.

Prevádzkovateľ  vozidla sa musí najneskôr do 15 dní dostaviť na dopravný inšpektorát spolu s rozhodnutím úradu, ŠPZ a osvedčením o evidencii vozidla, kde mu bude  vydané potvrdenie o ich uložení do depozitu.

Postup pre zrušenie PZP

Poisťovňa na základe vzniknutej situácie – dočasného vyradenie vozidla z evidenciezruší aj existujúce PZP. Držiteľ vozidla však musí do poisťovne doručiť  potrebné doklady:

  • veľký technický preukaz
  • fotokópiu rozhodnutia o vyradení z okresného úradu a rozhodnutia o uložení značiek a preukazu na dopravnom inšpektoráte

Pozn.: Skôr ako budete opätovne zaradovať Vaše vozidlo do prevádzky je potrebné si na dopravnom inšpektoráte bezplatne vyzdvihnúť z depozitu značky a malý technický preukaz.

Rady a tipy

Vyradenie vozidla z evidencie

Správne poplatky za úkony spojené s evidenciou motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte

Ako si vybaviť nové osvedčenie o evidencii vozidla?

Evidencia vozidiel na jednotlivých dopravných inšpektorátoch

Zadržané osvedčenie o evidencii.

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

Porovnať ceny PZP »