Vďaka novému zákonu zmiznú vraky vozidiel z parkovísk

30. 4. 2021

Parkovanie hlavne vo väčších mestách je v mnohých prípadoch problém. Parkovacích miest je nedostatok už dlhodobo a navyše na mnohých parkoviskách zaberajú miesto odstavené vraky. Novela zákona o cestnej premávke prináša riešenie.

Keď na parkovisku zaberá miesto staré nepojazdné auto, jediný spôsob ako sa ho zbaviť je vyhlásiť ho za vrak a následne zošrotovať. Takýto postup udáva zákon o odpadoch, ktorý však má jednu veľkú nevýhodu, a tou je zdĺhavá administratíva. To sa od 15. mája 2021 zmení, pretože do platnosti vstupuje zmena, ktorú ustanovuje posledná novela zákona o cestnej premávke. Tá doterajší postup pri odstraňovaní vrakov z parkovísk výrazne zjednodušuje a urýchľuje.

Ako prebiehala likvidácia vrakov na parkoviskách doteraz?

  1. Upovedomenie príslušného okresného úradu na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácii prostredníctvom podania podnetu.
  2. Identifikovanie majiteľa vraku a označenie vozidla žltým lístkom, ktorý majiteľa vyzve na odstránenie auta v lehote 30 alebo 60 dní.
  3. V prípade, že majiteľ auta na výzvu nereaguje, obvodný úrad požiada dopravný inšpektorát aby preveril technický stav auta.
  4. Majiteľ obdrží výzvu na predloženie dokladov o stave auta.
  5. Ak vlastník vozidla doklady nepredloží, pristúpi sa k vyradeniu z evidencie a predmetný automobil bude odtiahnutý na zberné parkovisko

Nový postup likvidácie vrakov (platný od 15.5.2021)

  1. Spísanie a podanie podnetu na zlikvidovanie vraku.
  2. Ak sa zistí, že vozidlo má neplatnú technickú a emisnú kontrolu dlhšie ako pol roka, vznikne samospráve (alebo aj správcovi cesty) oprávnenie na odtiahnutie vozidla na zberné parkovisko.
  3. Začiatok administratívneho procesu, ktorý bude prebiehať tak, ako doteraz: identifikovanie a kontaktovanie vlastníka vozidla, preverenie jeho technického stavu, označenie auta za vrak, vyradenie z evidencie.

Čo s nepojazdným vozidlom?

Áut na cestách a tým pádom aj na parkoviskách stále pribúda. Preto sú odstavené vraky na parkoviskách veľký problém, lebo zaberajú miesto tým autám, ktoré ich vlastníci aktívne využívajú. Preto by sa každý majiteľ odstaveného vozidla mal správať zodpovedne a ohľaduplne voči ostatným vodičom.

V prípade, že vlastníte auto, ktoré dlhší čas neplánujete používať, môžete ho dočasne odhlásiť z evidencie. Počas tejto doby vám nevzniká povinnosť mať pre toto auto uzatvorené povinné zmluvné poistenie a tiež nemusí mať platnú technickú a emisnú kontrolu. Upozorňujeme, že dočasné odhlásenie je riešenie len na určitý čas a musíte vyriešiť aj riadne odstavenie vozidla, podľa možnosti nie na frekventovanom parkovisku.

Ak máte vozidlo, ktoré je nepojazdné a ste si istý, že ho už nikdy používať nebudete najlepšou možnosťou je jeho trvalé odhlásenie. V takom prípade auto nebude musieť mať PZP, technickú ani emisnú kontrolu. Auto potom môžete dať zošrotovať na vrakovisku, ktoré má certifikát na ekologickú likvidáciu vozidiel.