Zmeny vykonané na vozidle

Vlastníte vozidlo, ale zo subjektívneho alebo objektívneho dôvodu ste boli nútený na ňom vykonať nejakú zmenu? Samozrejme iba tú povolenú. Najčastejšie ide o zmenu farby vozidla, zmenu motora či karosérie alebo montáž ťažného zariadenia. Keďže ide v každom prípade o malý či väčší zásah do vozidla, je potrebné o týchto situáciách informovať príslušný úrad, poprípade o zmenu zažiadať. Samovoľné či nikým neodsúhlasené a nikde nezaznamenané zmeny na vozidle môže na prevádzkovateľa vrhnúť podozrenie na protiprávne konanie.

K akým zmenám na vozidle prichádza?

Zmena farby vozidla – ide o trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia, ktorá sa musí nahlásiť do 15 dní od nastania tejto skutočnosti na príslušnom orgáne Policajného zboru.

Výmena motora, karosérie – ide o zmenu, po ktorej musí byť vozidlo opätovne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách

Montáž ťažného zariadenia – ide o povolenú zmenu na vozidle, je však potrebné predložiť žiadosť o zápis ťažného zariadenia schváleného typu

Poplatky za jednotlivé úkony nájdete v aktuálnom prehľade správnych poplatkov.

Súvisiace rady a tipy:

Zmena farby na vozidle

Výmena motora alebo karosérie