Rady a tipy

Kontrola originality vozidiel a spoločnosti

26. 6. 2010

Adresár spoločností vykonávajúcich Kontrolu originality vozidiel Bratislavský kraj CM CONTROL, s.r.o. Galvániho 12/A, 82104 Bratislava Tel.: 02/53630161 cmcontrol@cmcontrol.sk Alžbeta Časná Bratislavská 73, 90301 Senec Tel.: 02/45243615 originalita@strnisko.sk Ing.At ...

Celý článok »

Zadržané osvedčenie o evidencii

6. 6. 2010

Ak Vám zadržali osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine z nasledujúcich dôvodov: vozidlo je nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo bolo vozidlo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky držiteľ alebo majiteľ vozidla nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené ...

Celý článok »

Vyradenie vozidla mimo Slovenska

1. 6. 2010

V prípade, že o vyradenie vozidla z evidencie žiada vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom mimo Slovenskej republiky – v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, môže orgán Policajného zboru vozidlo vyradiť z evidencie až po získaní informácie príslušného štátneho orgánu, ktorý toto vozidlo eviduje. Org ...

Celý článok »

Kedy nastáva trvalé vyradenie vozidla?

14. 5. 2010

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z cestnej premávky, ak nastali tieto prípady: (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Ako si vybaviť nový vodičský preukaz?

5. 5. 2010

Vodičský preukaz je pre držiteľa základným dokladom, pretože ho oprávňuje viesť motorové vozidlo. Ten je povinný mať platný vodičský preukaz pri každej jazde pri sebe. Vodičský preukaz vydáva orgán Policajného zboru podľa miesta, kde vodič vykonával skúšky z odbornej spôsobilosti, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov a splnil ostatné zá ...

Celý článok »

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

2. 5. 2010

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Krádež alebo strata dokladov

29. 4. 2010

Prvé pravidlo pri krádeži alebo strate dokladov znie: Okamžite túto situáciu nahláste na polícii!! (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Zmena farby na vozidle

2. 4. 2010

Zmena farby na vozidle V prípade, že príde k trvalej zmene farby alebo farebného vyhotovenia, je držiteľ vozidla povinný takúto zmenu osobne oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru do 15 dní od nastania tejto skutočnosti ...

Celý článok »

Žiadosť o zápis zmeny údajov

14. 3. 2010

Potrebné náležitosti, ktoré musí žiadosť o zápis zmeny údajov v osvedčení obsahovať: identifikačné údaje o žiadateľovi, a to  ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis ak ide o právnickú osobu, názov a ad ...

Celý článok »

Výmena motora alebo karosérie

1. 3. 2010

Tieto zmeny sa spoločne označujú ako prestavba vozidla, a tá zahŕňa: (Pokračování textu…) ...

Celý článok »