Aktuality – povinné zmluvné poistenie

Vyradenie vozidla mimo Slovenska

1. 6. 2010

V prípade, že o vyradenie vozidla z evidencie žiada vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom mimo Slovenskej republiky – v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, môže orgán Policajného zboru vozidlo vyradiť z evidencie až po získaní informácie príslušného štátneho orgánu, ktorý toto vozidlo eviduje. Org ...

Celý článok »

Kedy nastáva trvalé vyradenie vozidla?

14. 5. 2010

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z cestnej premávky, ak nastali tieto prípady: (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Ako si vybaviť nový vodičský preukaz?

5. 5. 2010

Vodičský preukaz je pre držiteľa základným dokladom, pretože ho oprávňuje viesť motorové vozidlo. Ten je povinný mať platný vodičský preukaz pri každej jazde pri sebe. Vodičský preukaz vydáva orgán Policajného zboru podľa miesta, kde vodič vykonával skúšky z odbornej spôsobilosti, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov a splnil ostatné zá ...

Celý článok »

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla

2. 5. 2010

Pravidlá pre dočasné vyradenie vozidla (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Krádež alebo strata dokladov

29. 4. 2010

Prvé pravidlo pri krádeži alebo strate dokladov znie: Okamžite túto situáciu nahláste na polícii!! (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Zmena farby na vozidle

2. 4. 2010

Zmena farby na vozidle V prípade, že príde k trvalej zmene farby alebo farebného vyhotovenia, je držiteľ vozidla povinný takúto zmenu osobne oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru do 15 dní od nastania tejto skutočnosti ...

Celý článok »

Od februára 2010 zavádza AXA segmentáciu PZP!

16. 3. 2010

Poisťovňa AXA zaviedla segmentáciu klientov PZP. Ide o segmentáciu do troch kategórií. Jej platnosť sa začína 15.2.2010. Zavedením segmentácie klientov sa zrušil jednotný spôsob výpočtu výšky poistného podľa výkonu motorového vozidla. Cena povinného zmluvného poistenia závisí nie len od výkonu vozidla, ale navyše aj od trvalého bydliska klienta, konkrétne od regiónu. ...

Celý článok »

Žiadosť o zápis zmeny údajov

14. 3. 2010

Potrebné náležitosti, ktoré musí žiadosť o zápis zmeny údajov v osvedčení obsahovať: identifikačné údaje o žiadateľovi, a to  ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis ak ide o právnickú osobu, názov a ad ...

Celý článok »

Výmena motora alebo karosérie

1. 3. 2010

Tieto zmeny sa spoločne označujú ako prestavba vozidla, a tá zahŕňa: (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Odhlásenie vozidla do cudziny

11. 2. 2010

Vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie a chce vozidlo odhlásiť do cudziny, musí vykonať niekoľko evidenčných úkonov: (Pokračování textu… ...

Celý článok »