Aktuality – povinné zmluvné poistenie

Krádež alebo strata dokladov

29. 4. 2010

Prvé pravidlo pri krádeži alebo strate dokladov znie: Okamžite túto situáciu nahláste na polícii!! (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Zmena farby na vozidle

2. 4. 2010

Zmena farby na vozidle V prípade, že príde k trvalej zmene farby alebo farebného vyhotovenia, je držiteľ vozidla povinný takúto zmenu osobne oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru do 15 dní od nastania tejto skutočnosti ...

Celý článok »

Od februára 2010 zavádza AXA segmentáciu PZP!

16. 3. 2010

Poisťovňa AXA zaviedla segmentáciu klientov PZP. Ide o segmentáciu do troch kategórií. Jej platnosť sa začína 15.2.2010. Zavedením segmentácie klientov sa zrušil jednotný spôsob výpočtu výšky poistného podľa výkonu motorového vozidla. Cena povinného zmluvného poistenia závisí nie len od výkonu vozidla, ale navyše aj od trvalého bydliska klienta, konkrétne od regiónu. ...

Celý článok »

Žiadosť o zápis zmeny údajov

14. 3. 2010

Potrebné náležitosti, ktoré musí žiadosť o zápis zmeny údajov v osvedčení obsahovať: identifikačné údaje o žiadateľovi, a to  ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis ak ide o právnickú osobu, názov a ad ...

Celý článok »

Výmena motora alebo karosérie

1. 3. 2010

Tieto zmeny sa spoločne označujú ako prestavba vozidla, a tá zahŕňa: (Pokračování textu…) ...

Celý článok »

Odhlásenie vozidla do cudziny

11. 2. 2010

Vlastník alebo držiteľ vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie a chce vozidlo odhlásiť do cudziny, musí vykonať niekoľko evidenčných úkonov: (Pokračování textu… ...

Celý článok »

Ako je to s tým PZP?

10. 2. 2010

Chcete mať lacné PZP? Tak sa presťahujte na vidiek, kúpte si vozidlo s najnižším výkonom na aké natrafíte a ideálne bude, ak si ho obstaráte najskôr k 40-tinám! Frustrovaných vodičov nespokojných s výškou ich povinného zmluvného poistenia je neúrekom. Dôvodov, prečo sú ceny PZP také variabilné a vysoké je hneď niekoľko. V ...

Celý článok »

Poistenie motocyklu už aj v poisťovni Wüstenrot!

2. 2. 2010

Od 1.2.2010 nájdete v portfóliu poisťovne Wüstenrot aj povinné zmluvné poistenie motocyklov. Pri určovaní poistného sa berie do úvahy len jedno kritérium – výkon motora v kW. Poistenie motocyklov nadväzuje na povinné zmluvné poistenie klasických motorových vozidiel do 3,5 t. ...

Celý článok »

Nový poisťovateľ na trhu PZP – UNION, a.s.

26. 10. 2009

Takúto možnosť pripravila pre svojich klientov (staro)nová poisťovňa na povinné zmluvné poistenie aj havarijného poistenie, a to poisťovňa Union. Poisťovňa Union sa tak stala univerzálnou poisťovňou na trhu poistenia áut. Poisťovňa každý týždeň vyžrebuje 7 výhercov s platnou zmluvou povinného zmluvné ...

Celý článok »